Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Me fëmijët, pjesëtarët e popullit pakicë, duhet të veprohet në mënyrë të barabartë si me fëmijët të tjerë, sepse para ligjit të gjithë fëmijët janë të barabartë dhe të gjithë fëmijëve duhet tu ofrohet mbrojtja e barabartë. Çdo shkelje e të drejtave dhe lirive të pjesëtarëve të popullit pakicë konsiderohet si e kundërligjshme dhe do të ndëshkohet.

Lj.J.

UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Disa nga të drejtat që i gëzon si pjesëtar/-e e popullit pakicë janë:

  • Që të shprehish, të ruash, të zhvillosh dhe publikisht të shprehish veçantinë e vet kombëtare, etnike, kulturore, fetare dhe gjuhësore që është pjesë e traditës tënde
  • Që të shkollohesh në gjuhën dhe alfabetin e vet, dhe të mësosh sipas programit mësimor i cili përfshinë edhe historinë dhe kulturën tënde
  • Që të fitosh informacionet në gjuhën e vet
  • Që në mënyrë të lirshme ta shprehish mendimin e vet
  • Që emri dhe mbiemri yt të jenë të shkruar në gjuhën dhe alfabetin tënd në dokumentet zyrtare
  • E drejta që ta themelosh organizatën, shoqatën ose asociacionin joqeveritar
  •  Si dhe shumë të drejta të tjera.

 Ljubo Janković

UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Mbrojtjen e të drejtave të pakicave e garanton shteti. (Kushtetuta e Malit të Zi (nenet 79 dhe 80) dhe Ligji mbi të drejtat dhe liritë e pakicave).

Ministarstvo pravde

UNICEF Crna Gora/Risto Božović