Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

ХАКОРА ЋХАВОРЕНЂЕ Е ПХАРИМАТАНЦА АНО БАРИПЕ

Е Конвенциа катар е хакора ћхаворесе тхај е Конвенциа катар е хакора персоненђе е инвалидитетоса принђарен кај свако ћхаворо тхај персона сиљен барабар „хакора“ тхај кај саворе трубун те паћварен е хакора аверенђе.

Е Конвенциа катар е хакора персоненђе е инвалидитетоса саићхарел  и љил хаконго персоненго е инвалидитетоса, ћхутиндој ви е хакора ћхаворенђе е пхариматанца ано барипе.

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић
Си тут барабар хакора тхај тромаљимата саве си гарантиме са е ћхаворенђе!

 

 Барабар хакора ћхаворенђе е пхариматанца ано барипе трубун те паћвардонпе тхај трубу те аве сикадо/и пе хакоско ћханд тхај паша паћваљипе.

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић

Мамуј гова, си тут хакора:

 • По бариканипе
 • По фер аћхарипе би дискриминациако
 • Те аве ћхутиндо/и ан са е активимата тхај актериши ан са аспектора ћире ђувдимасо, сар ви те ље поможипе сави туће си трубутни. 
 • Те аве љиндо-и агијате гасаво/и саво/и сан
 • Те ћире физикане тхај интелектуално шајимата паћвардон, те аве паћвардо агијате гасаво/и саво/и сан.
 • Пе барабар шајимата те ље ћире манђимата тхај трубуимата. 
 • По пашипе – те шај те де ане путарде тхана
 • По паћваљипе ћире шајиматанго
 • По актеришипе ано андипе ћхинадутненго саве ћердонпе катар туте.
 • Те аве информишиме/и
 • Те користи шеникани ћхиб, ја Брајевесо алфабети ја хако по уладуно поможипе сар би мотхоса ћо гођаверипе.
 • Те беше ће фамиљијаса. Компетентно органора трубун те аћхарен ћире фамиљија сар би вој дараласа туће. Те наштисардан те беше ћире мајпаше фамиљијаса, си тут хако те беше ано трујаљипе агасавне фамиљијаса.
 • Те ђа ане школа тхај те ни аве аћхадо/и андар о процеси сићимаско себепо пхаримасо ано барипе. Компетентно органора трубун те араћхен поможипе сави си туће трубутни сар те реализи акава хако. 
 •  По квалитетесо састимаско араћхипе би сар саве дискриминациако себепо пхаримаско ано барипе.
 • По хапе, фуравипе тхај бешипе, би сар саве дискриминациако.
 • Те ћере бући артистимаса, спортеса тхај ћхељимасе активиматанца ане театрора, музејора, ћхељимасе тхана, бибљотеке, тхај те авел тут пашипе гоље тханенђе, сар ви са авер ћхаворе, би дискриминациако.  

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић