Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

ХАКОРА ЋХАВОРЕСЕ АНО МАШКАРТХЕМУТНО ХАКО

Са е ћхаворе катар о бијандипе ђи ке 18 бош пуранимасе аракхадутне си по машкартхемутно хако.

“Са е ћхаворе сиљен, јекхутне, хакора. Е Тхагарутни, е фамиљије тхај са е ђене саве си ано контакто е ћхаворенца трубун те араћхен љен, тхај сикавен  пе саво трубул ћханд“, Конвенциа катар е хакора  ћхаворесе (1989).

Ћхаворикане хакора пинђарде си по машкартхемутно нивели андарл машкартхемутне хаћаримата, саве е тхагарутне ратификуисарде. Е Црна Гора ратификуисарда е Конвенциа катар е хакора ћхаворесе (ЦРЦ), љиндини ано трујаљипе Ћидутне нациенђе, та е Европаћи конвенциа катар манушикане хакора (ЕЦХР), сар ви бут авер машкартхемутне тхај регионално хаћаримата саве гарантин сатрујалуно аракхавипе ћхаворенђе хаконго.

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић

З А П О М Т И

ИЋАР АНЕ ГОЂИ

•          Си тут хако по ђувдипе, аћхипе тхај барипе, гова си даро саво перел већ туће тхај, по закони/ кануни, кхони тутар нашти те љел ље.

•          Си тут хако по алав, тхемутнипе, те ђане ко си ћо дад тхај е деј, тхај хако те вон даран туће.

•          Си тут хако пе ћиро гођаверипе тхај идеје тхај трубул те мућелпе туће те љен тромалуне мотхо.

•          Си тут хако те аве ћхутиндо/и ано андипе ћхинадутненго саве ћердонпе катар туте.

•          Си тут хако по пашипе ћаћимасе, сар ви хако по тромаљипе тхај аракхавипе.

•          Си тут хако те аве аракхадо/и катар са е форме зураљимасе, мукљимасе тхај ђунгаљепхараримасе тхај те ни аве ђунгаљекористиме/и ја ђунгаље сикавдо/и.

•          Си тут хако по приватнипе.

Акала си већ дисаве катар е хакора саве гарантин машкартхемутне тхај регионално документора саве дићхонпе по аракхавипе ћире хаконго.

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић

 

Конвенциа катар е хакора ћхаворесе (ЦРЦ)

Е Црна Гора ко 2006. бош ратификуисарда е Конвенциа катар е хакора ћхаворесе, Е Конвенциа гарантил сатрујалуно аракхавипе хаконго е сајекх ћхаворесе ане лумија, ћхутиндој о хако по ђувдипе, аћхипе тхај барипе, хако ћхаворесо те љесо гођаверипе ашунелпе ан са е бућа тхај процесора саве ћердонпе катар љесте, хако ћхаворесо те паћвардолпе љеско хемлаћхо интереси, сар ви хако по барабар аракхавипе. Е Конвенциа ћхул ви стандардора те паћваренпе хакора ћхаворенђе ано трујаљипе сићимаско, састимасе аракхавимаско, социјално тхај ћхаворикане аракхавимасо, јуридиканипе, тхај авер. Е Црна Гора ратификуисарда ви опционо протоколора паша е Конвенциа. Уладине си ђандо Опционо Протокол катар е комуникациаће процедуре саво дел шајипе  ћхаворенђе те ћхун сама е Комитетесе е хаконђе ћхаворесе, атхери кана аракхавипе пире хаконго наштисарен те ћерен англа тхемесе крисора.

 

Европаћи конвенциа катар е манушикане хакора (ЕЦХР)

Е Црна Гора ко  2004. бош ратификуисарда Европаћи конвенциа катар е манушикане хакора тхај фундоне тромаљимата, сави гарантил тхавдине хакора, сар е баренђе, агјате ви е ћхаворенђе. Е хакора саве љипардонпе ане Конвенциа ћхун ви: хако по ђувдипе, хако по аракхавипе катар о пхарарипе тхај сар саво авер ђунгалутно тхај тељардино ћердипе, тромаљипе катар пхангљипе, хако по јуридикано крисопе, хако по паћваљипе приватно тхај фамиљијако ђувдипе, сар ви хако по сићопе. Барабар сар ви е баре ђене, е ћхаворе шај те ровенпе англа црногорско крисора, а пала гова кана  о аракхавипе пире хаконго наштисарен те ћерен англа тхемесе крисора шај те ровенпе Европаће крисесе е манушикане хаконђе.

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић