Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

ХЕМЛАЋХО ИНТЕРЕСИ ЋХАВОРЕСО

 

Хемлаћхо интереси ћхаворесо си хако ћхаворесо те љесе/лаће хемлаћхе интересора авен катар англуно ђандипе, тхај те молдосаренпе тхај љенпе ано дикхљипе ане ситуациа накхавимаси са е активиматанго тхај андипе са е ћхинадутненго саве дићхонпе по ћхаворо. Ћхинадутне ано „хемлаћхо интереси“ аненпе љиндимаса ано дићхипе састе тхавдине факторенго саве дићхонпе пе трујаљимата ан саве си о ћхаворо, сар ви е трујаљимата ан саве си о дад тхај е деј ја о пхуредерутно.

Хембаро приоритети ано ћхинадипе хемлаћхе интересесо ћхаворесо унивар си ћхаворесо аракхавипе тхај лаћхипе.

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић


Со ђангљолпе кова туће?

 

Са е органора тхај е институцие саве ћхинавен катар ћире хакора ане ситуациа накхљаримаси активиматанго тхај андипе ћхинадутненго трубун те авен ћердине ћире хемлаћхе интересеса сар фундоне вастардине принципеса.

Елементора саве трубун те љенпе ано дићхипе ане ситуациа молдомаси ћире хемлаћхе интересесо си:

•          Ћиро гођаверипе тхај манђипе: си тут хако те мотхо ћиро гођаверипе тхај манђипе ано дићхипе са е ћхинадутненго саве ћердонпе катар туте;

•          Ћиро идентитети: ане ситуациа кана зурардолпе ћиро хемлаћхо интереси трубул те љелпе ано дићхипе аверћханимата, сосе о идентитети ћхаворесо аћардолпе андар е карактеристике сар кај си поло, сексуално орјентирипе, националникани вица, религиако мотхипе, паћваљипе, културако идентитети, карактери:

•          Ћиро барипе, барикане шајимата тхај авер перслонално ђанимата;

•          Аракхавипе ћире ђувдимаско тхај састимаско;

•          Осигурипе ћире аракхавимаско

•          Трубуимата ано пхандипе ћире физичко, емоционално, сићимаско, социално баримасо;

•          Англуно ђандипе тхај трујаљимата ан саве бешлан/љи

•          Араћхипе зураримасо тхај континуитетесо аћаримаско е даса тхај дадеса, фамиљијаса тхај машкаримаса андар саво сан, ја ан сави беше тхај потенциално пресиа аверћхане тханесе бешимаско;

•          Квалитето аћхаримасо саве ћердан е даса тхај дадеса, ђененца фамиљијаће ја авер ђененца тхај мајпашутне тхај лунђевактесе палпалунимасе аћхардимасе гоље релациенго;

•          Араћхипе фамиљијаће релациенго, а хембут релациенца е пхраљенца тхај пхејенца;

•          Пресиа потенциално уладимаско катар о дад тхај е деј, авере ђене фамиљијаће, а хембт катар е пхрал тхај е пхеја тхај

•          Авер трујаљимата тхај ситуацие саве шај те авен пе ћиро лаћхипе.

 

Љ.Ј.

УНИЦЕФ Црна Гора/Душко Миљанић

 

Ан ћиро хемлаћхо интереси си:

•          те ље адекватно сићипе тхај састимаско араћхипе;

•          те беше ано сигурно фамиљијако трујаљипе;

•          те ђане ко си ћиро дад тхај е деј;

•          те ћиро крло ашундолпе ан са е пућљимата кај ћердонпе катар туте;

•          те љенпе ћире аћхимата тхај гођаверипе;

•          те аве паћиваљикано/паћивиљикани тхај пе туте те дићхолпе сар по ђено саво сиље пире хакора;

•          те нај сан икхалдино/икхалдини сар саве формаће зураљиматасо, експлоатациако ја ђунгаљепхаримасе;

•          те нај сан зураље ја дошаље ћхинадутнаса уладино/уладини катар ћиро дад тхај деј;

•          те ни ћере сар сави бући сави си даравни ја хасарни пе ћиро састипе;

•          те паћвардонпе ви ћире авер хакора саве си туће принђарде машкартхемутне тхај тхемутне кануненца.