Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Зоран Пажин, министар правде

 Саша Матић

БИОГРАФИЈА

Име и презиме: Зоран  Пажин
Рођен: 29. август 1966. године у Шибенику

Образовање:
Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду.
Положио правосудни испит пред Комисијом Министарства правде РЦГ у Подгорици.

Усавршавање у струци:
-    Натионал Центер фор Стате Цоуртс, Wиллиамсбург, Wиргиниа, УСА ( цоурт манагмент анд административе оф цоуртс)
-    Базични тренинг за медијаторе (Окружно содишче Љубљана)
-    Напредни тренинг за медијаторе (Саве тхе Цхилдрен УК)
-    Тренинг за тренере у области медијације (Република Словенија, ЕУ)
-    Базична обука из трансакционе анализе (Саве тхе Цхилдрен УК)

Професионално искуство:
-    Правничко искуство стицао радећи као судијски приправник и стручни сарадник у Основном суду у Даниловграду и Основном суду у Пљевљима.
-    Изабран за судију Основног суда у Подгорици 2000.године.
-    2002/2003 обављао дужност предсједника Грађанског одјељења у Основном суду у Подгорици
-    2002/2003 обављао дужност замјеника предсједника Основног суда у Подгорици
-    2001/2003 члан Управног одбора Удружења судија Црне Горе
-    2003/2004 секретар Удружења судија Црне Горе
-    2004/2009 предсједник Основног суда у Подгорици
-    Од 2007.године члан Управног одбора Центра за посредовање Црне Горе
-    Од 2005. године медијатор
-    Од 2006.године тренер медијатора
-    Предавач у Центру за едукацију носилаца правосудних функција Црне Горе
-   Предавач у „Школи људских права“ и „Школи демократије“ Центра за грађанско образовање у Подгорици
-    Предавач и сарадник Центра за демократију и људска права-Подгорица и АИРЕ Центра из Лондона, као и многих других националних и међународних организација, чији је циљ афирмација владавине права, јачање независности и     непристрасности правосуђа, подизање нивоа правне свијести грађана и промоција етичких принципа и правде, као извора права
-    Заступник Црне Горе пред Европским судом за људска права од 2009/2015 године
-    Замјеник члана Венецијанске комисије од 2010.године
-   Члан Надзорног одбора за људска права Савјета Европе (ЦДДХ) од 2012.године
-   Од 2015. године министар правде

Цивилно друштво:
-    Од 2008.- 2012. потпредсједник Удружења правника Црне Горе

Рад на изради закона и учешће у пројектима међународних организација:
Ангажован као експерт Министарства правде Црне Горе:
-    Закон о едукацији  у правосудним органима
-    Закон о бесплатној правној помоћи
-    Закон о заштити права на суђење у разумном року
-    Судски пословник
-    Стратегија реформе правосуђа у Црној Гори 2008-2012

Ангажован од стране Врховног суда Црне Горе као члан радних група за иницирање измјена закона:
-    Закон о судовима
-    Закон о извршном поступку
-   Закон о зарадама и другим примањима носилаца правосудних и уставносудских функција

Ангажован као експерт  на пројектима УНДП:
-    Упоредна анализа Закона о оружју РЦГ-усклађеност са европском регулативом, 2009

Ангажован као експерт на пројектима подршке реформи правосуђа у Црној Гори од стране  ОСЦЕ Мисије у Црној Гори:

-    Компаративна анализа правног оквира за борбу против организованог криминала у односу на кривично дјело трговине људима, 2008
-    Финансијска истрага у контексту борбе против корупције и организованог криминала“, 2009
-    Водич за новинаре кроз кривични поступак, 2007 и 2011
-    Директива за Управу полиције за поступање у случајевима пријављивања корупције
-    Учесталост и оправданост одређивања притвора,2013
-    Извјештај о мониторингу извршних поступака у Црној Гори,2013
-    Извјештај о мониторинг суђења у парничним поступцима у Црној Гори,2013
-    Истраживање става грађана о медијацији,2013

Ангажован као експерт Свијетске банке- ИФЦ:
-    Приручник за обуку медијатора, 2009

Ангажован као експерт АИРЕ Центре – Лондон у изради публикација:
-    Принцип јавности у раду судова у Црној Гори и пракси Европског суда за људска права, 2012
-  Пословна способност особа са интелектуалним инвалидитетом у црногорском законодавству и међународној пракси, 2012
-    Право на приватност у црногорском законодавству и европској пракси, 2012
-    Приручник за правнике практичаре: право на породични живот, 2013
-    Конфискација и управљање имовинском користи стеченом извршењем кривичних дјела, 2013
-    Забрана дискриминације: прописи и пракса у Црној Гори, 2013
-    Право на приватни и породични живот и слобода изражавања, 2014
-    Јачање примјене Европске конвенције за људска права на националном нивоу

Ангажован од стране Асоцијације младих новинара Црне Горе:
-    Водич кроз Закон о слободном приступу информацијама

Објављене књиге и стручни радови:
-    Право личности на слободу и сигурност и европско конвенцијско притворско право, 2013
-    Грађанско правни аспект заштите права личности и слобода медија, 2014
-    „Начело јавности као атрибут правичности“, 2005, у „21 прича о демократији“, Подгорица: Центар за грађанско образовање,стр.63-72
-    „Закон о оружју РЦГ: усклађеност са европском регулативом“, 2009, Београд: СЕЕСАЦ
-    „Финансијска истрага у контексту борбе против организованог криминала“,2010,  у: Правни зборник, часопис за правну теорију и праксу, Подгорица: Удружење правника Црне Горе. 1-2/2010, стр. 87-116
-    „Прилог за размишљање о рационалнијем и ефикаснијем правосуђу“, 2003, Подгорица: Центар за обуку судија Републике Црне Горе

Уређивање публикација:
-    „Одабране пресуде Европског суда за људска права И“, 2009, Подгорица: Влада Црне Горе
-    „Одабране пресуде Европског суда за људска права ИИ“, 2011, Влада Црне Горе
-    „Одабране пресуде Европског суда за људска права ИИИ“, 2012. – породично право-право дјетета“