Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

MPA

Bilateralni ugovori

22.07.2015.

Ugovor između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Ugovor između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima...

22.07.2015.

Ugovor između Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o pravnoj pomoći u građanskim,porodičnim i krivičnim stvarima

Ugovor između Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o pravnoj pomoći u građanskim,porodičnim i krivičnim stvarima...

22.07.2015.

Ugovor između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći

Ugovor između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći...

22.07.2015.

Ugovor između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima

Ugovor između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima...

22.07.2015.

Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između SFR Jugoslavije i NR Mađarske od 07. marta 1968. godine

Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između SFR Jugoslavije i NR Mađarske od 07. marta 1968. godine...

22.07.2015.

Ugovor između Socijalističke Fedarativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Ugovor između Socijalističke Fedarativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima...

22.07.2015.

Konvencija između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima

Konvencija između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima...

22.07.2015.

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima...

22.07.2015.

Konvencija između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima

Konvencija između Fedarativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima...

22.07.2015.

Sporazum između Socijalističke Fedarativne Republike Jugoslavije i Francuske Republike o olakšanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. marta 1954. Godine

Sporazum između Socijalističke Fedarativne Republike Jugoslavije i Francuske Republike o olakšanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. marta 1954. Godine...