Manja slova Veća slova RSS
Lj.J.Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Javna rasprava

03.04.2018.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju i upućuje javni poziv građanima, građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju...

05.02.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 11. januara 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

12.01.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku primjene Nacrta zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 20. decembra 2017. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

12.01.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku primjene Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 20. decembra 2017. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

12.01.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku primjene Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 20. decembra 2017. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

11.01.2018.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima...

20.12.2017.

Javni poziv - Nacrt zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme...

20.12.2017.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme...

20.12.2017.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme...

18.12.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju...