Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

11.06.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u u krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 17. maja 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim...

11.06.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 17. maja 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i...

17.05.2019.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku...

17.05.2019.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku...

13.05.2019.

Javna rasprava - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju...

13.05.2019.

Javna rasprava - Nacrt strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 i Nacrt akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2019-2022

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo pravde daje na javnu rasravu Nacrt strategije reforme pravosuđa 2019-2022 i Nacrt akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos...

13.05.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 17. aprila 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

09.05.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 12. aprila 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

24.04.2019.

Izvjestaj sa javne rasprave za Zakon o alternativnim načinima rjesavanja sporova

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja; dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, sa navedenim načinom i...

17.04.2019.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici...