Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o obligaciono pravnim odnosima

Datum objave: 27.01.2016 10:24 | Autor: D. P.

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje

JAVNI POZIV 

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme  

NACRTA ZAKONA O

                IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBLIGACIONO PRAVNIM ODNOSIMA

 

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, na fax: (020) 407-519 ili na e-mail: marina.miranovic@mpa.gov.me.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligaciono pravnim odnosima trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona.

Ministarstvo pravde će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona oobligaciono pravnim odnosima.

U prilogu  možete preuzeti:

Zakon o obligacionim odnosima.