Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Datum objave: 09.02.2016 16:08 | Autor: D. P.

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje

 

 

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

 

 

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde je, dana 15. januara 2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

 

Postupak konsultovanja je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave, tj. do 4. februara 2016. godine.

 

Nakon isteka roka za konsultacije konstatovano je da je NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, u propisanom roku, elektronskim putem dostavilo pisane predloge za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

Radna grupa će razmotriti navedene predloge za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, o čemu će predlagač, NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, biti obavješten.