Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu

Datum objave: 28.12.2018 15:52 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 22. novembra 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Postupak konsultovanja je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde.

U predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde dostavljena je jedna pisana inicijativa, predlog, sugestija ili komentar, i to od Saveza slijepih Crne Gore.

Savez slijepih Crne Gore je predložio izmjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspravnom sporu na način da se izmjenama i dopunama zakona obaveže Upravni sud da mora odlučiti u meritumu nakon što se predmet sa istovjetnim tužbenim zahtjevom vrati na ponovno odlučivanje po treći put.

Odgovor obrađivača zakona:

Ministarstvo pravde će prispjelu inicijativu, prijedlog, sugestiju i komentar razmotriti prilikom izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravom sporu.