Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Datum objave: 01.03.2019 08:40 | Autor: DusanT

Ispis Štampaj stranicuIZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU


Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde je 06. februara 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak javne rasprave Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Postupak javne rasprave je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde i na portalu e uprave.
Nakon isteka roka predviđenog za javnu raspravu konstatovano je da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde i portalu e uprave nijesu dostavljene pisane inicijative, predlozi, sugestije ili komentari.