Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Јавна расправа

14.06.2018.

Извјештај са јавне расправе - Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку

Извјештај са јавне расправе - Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку...

14.06.2018.

Извјештај са јавне расправе - Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу

Извјештај са јавне расправе - Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу...

08.06.2018.

Јавна расправа - Нацрт закона о измјенама и допунама закона о извршењу казни затвора, новчане казне и мјера безбједности

Министарство правде даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама закона о извршењу казни затвора, новчане казне и мјера безбједности и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос...

29.05.2018.

Извјештај о консултовању заинтересоване јавности о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

На основу члана 7 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона, Министарство правде је, 27. априла 2018. године, упутило јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересованој јавности) да се укључе у поступак припреме Предлога закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама и да доставе своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре у писаном и електронском облику...

24.05.2018.

Извјештај са јавне расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о посредовању

Извјештај са јавне расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о посредовању...

17.05.2018.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о овјери потписа, рукописа и преписа

На основу члана 11 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство правде је 16. 03. 2018. године, упутило јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта Закона о овјери потписа, рукописа и преписа и да доставе предлоге, сугестије и коментаре у писаном и електронском облику...

15.05.2018.

Јавни позив - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу условне осуде и казне рада у јавном интересу

Министарство правде даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу условне осуде и казне рада у јавном интересу и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу...

30.04.2018.

Јавни позив - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку

На основу члана 11 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство правде даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку...

27.04.2018.

Јавни позив - Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

На основу члана 7 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство правде, упућује јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересована јавност) да се укључе у поступак припреме предлога закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама...

27.04.2018.

Јавни позив - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу

На основу члана 11 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство правде даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу...