Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

09.07.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi- Nacrt zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi- Nacrt zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu...

27.06.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi - Strategija i Akcioni plan

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi - Strategija i Akcioni plan...

19.06.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima...

18.06.2019.

Nacrt Zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) MINISTARSTVO PRAVDE daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU i upućuje JAVNI POZIV građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju...

11.06.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u u krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 17. maja 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim...

11.06.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 17. maja 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i...

17.05.2019.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku...

17.05.2019.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku...

13.05.2019.

Javna rasprava - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju...

13.05.2019.

Javna rasprava - Nacrt strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 i Nacrt akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2019-2022

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo pravde daje na javnu rasravu Nacrt strategije reforme pravosuđa 2019-2022 i Nacrt akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos...