Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Јавна расправа

09.07.2019.

Извјештај о спроведеној јавној расправи- Нацрт закона о допунама Закона о Државном тужилаштву

Извјештај о спроведеној јавној расправи- Нацрт закона о допунама Закона о Државном тужилаштву...

27.06.2019.

Извјештај о спроведеној јавној расправи - Стратегија и Акциони план

Извјештај о спроведеној јавној расправи - Стратегија и Акциони план...

19.06.2019.

Извјештај о спроведеној јавној расправи - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судовима

Извјештај о спроведеној јавној расправи - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судовима...

18.06.2019.

Нацрт Закона о допунама Закона о Државном тужилаштву

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18) МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ даје на јавну расправу НАЦРТ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ и упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, струковним удружењима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању...

11.06.2019.

Извјештај о консултовању заинтересоване јавности у поступку припреме Предлога закона о измјенама и допунама Закона о поступању према малољетницима у у кривичном поступку

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 17. маја 2019. године, упутило јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим...

11.06.2019.

Извјештај о консултовању заинтересоване јавности у поступку припреме Предлога закона о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 17. маја 2019. године, упутило јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и...

17.05.2019.

Јавни позив - Предлог закона о измјенама и допунама Закона о поступању према малољетницима у кривичном поступку

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство правде, упућује јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересована јавност) да се укључе у поступак припреме Предлога закона о измјенама и допунама Закона о поступању према малољетницима у кривичном поступку...

17.05.2019.

Јавни позив - Предлог закона о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство правде, упућује јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересована јавност) да се укључе у поступак припреме Предлога закона о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку...

13.05.2019.

Јавна расправа - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судовима

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18) Министарство правде даје на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судовима и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, струковним удружењима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању...

13.05.2019.

Јавна расправа - Нацрт стратегије реформе правосуђа 2019 – 2022 и Нацрт акционог плана за имплементацију стратегије реформе правосуђа 2019-2022

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18) Министарство правде даје на јавну расраву Нацрт стратегије реформе правосуђа 2019-2022 и Нацрт акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 и упућује јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, струковним удружењима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос...