Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

10.02.2016.

Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

09.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...

09.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...

03.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnom stečaju potrošača

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 11.01.2016. godine, uputilo javni poziv građanima...

27.01.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o obligaciono pravnim odnosima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje JAVNI POZIV...

18.01.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 14.12.2015. godine, uputilo javni poziv...

18.01.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 14.12.2015. godine, uputilo javni poziv...

15.01.2016.

Javni poziv za učešće u konsultacijama za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE...

15.01.2016.

Javni poziv za učešće u konsultacijama za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE...

15.01.2016.

Javni poziv za učešće u konsultacijama za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE...