Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

15.03.2016.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i Nacrtu zakona izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i Nacrtu zakona izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljimai upućuje JAVNI POZIV...

08.03.2016.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika i upućuje JAVNI POZIV...

17.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligaciono pravnim odnosima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 11.01.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona oobligacionno pravnim odnosima...

12.02.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona...

10.02.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona...

10.02.2016.

Izvještaj konsultovanja zainteresovane javnosti za izmjene i dopune Zakona o prekršajima

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...

10.02.2016.

Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

09.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...

09.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...

03.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnom stečaju potrošača

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 11.01.2016. godine, uputilo javni poziv građanima...