Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

11.01.2016.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnom stečaju potrošača

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje JAVNI POZIV...

18.12.2015.

Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt zakona o tumačima

Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt zakona o tumačima...

14.12.2015.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje JAVNI POZIV...

14.12.2015.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje JAVNI POZIV...

07.12.2015.

Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela

Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela...

19.11.2015.

Lista kandidata NVO za izradu Uredbe o načinu i postupku davanju u zakup privremeno oduzete imovinske koristi i Uredbe o prodaji nepokretne imovine

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...

06.11.2015.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Uredbe o načinu i postupku davanja u zakup privremeno oduzete imovinske koristi i Uredbe o prodaji nepokretne imovine

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 15.10.2015. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe...

06.11.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Uredbe o načinu i postupku davanju u zakup privremeno oduzete imovinske koristi i Uredbe o prodaji nepokretne imovine

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

03.11.2015.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o tumačima

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o tumačima i upućuje JAVNI POZIV...

20.10.2015.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela i upućuje JAVNI POZIV...