Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

06.07.2015.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama porodičnog zakona

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama porodičnog zakona i upućuje JAVNI POZIV...

10.06.2015.

Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt zakona o Centru za obuku u pravosuđu

Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt zakona o Centru za obuku u pravosuđu...

11.05.2015.

Izvještaj o sprovedenom javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za izradu Nacrta zakona o sudskim tumačima

Izvještaj o sprovedenom javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za izradu Nacrta zakona o sudskim tumačima...

07.05.2015.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o upravnom sporu

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o upravnom sporu i upućuje JAVNI POZIV...

06.05.2015.

Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

23.04.2015.

Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku...

23.04.2015.

Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o arbitraži

Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o arbitraži...

21.04.2015.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona o sudskim tumačima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje JAVNI POZIV...

21.04.2015.

Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o sudskim tumačima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

15.04.2015.

Izvještaj o Javnoj raspravi - Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Izvještaj o Javnoj raspravi - Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima...