Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

23.04.2015.

Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o arbitraži

Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o arbitraži...

21.04.2015.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona o sudskim tumačima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje JAVNI POZIV...

21.04.2015.

Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o sudskim tumačima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

15.04.2015.

Izvještaj o Javnoj raspravi - Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Izvještaj o Javnoj raspravi - Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima...

27.03.2015.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo pravde objavljuje ...

06.03.2015.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o Centru za obuku u pravosuđu

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o Centru za obuku u pravosuđu i upućuje JAVNI POZIV...

04.03.2015.

Javni poziv - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

20.02.2015.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Zakona o izvršenju kazni zatvora,novčane kazne i mjera bezbjednosti

Izvještaj sa javne rasprave povodom Zakona o izvršenju kazni zatvora,novčane kazne i mjera bezbjednosti...

04.02.2015.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima i upućuje JAVNI POZIV...

03.12.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama porodičnog zakona

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje JAVNI POZIV ...