Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

14.10.2014.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu....

10.10.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom i upućuje javni poziv...

02.10.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i upućuje javni poziv....

23.09.2014.

Najava: Okrugli sto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Okrugli sto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku biće održan sjutra, 24. septembra, u hotelu Best Vestern Premier, u konferencijskoj sali „Podgorica“ sa početkom u 10.00 sati...

19.09.2014.

Izvještaj o javnoj raspravi - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde dalo je na javnu raspravu dana 31.7.2014. godine, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i uputilo javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu i da svoj doprinos u razmatranju navedenog Nacrta zakona...

17.09.2014.

Izvještaj o javnoj raspravi - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Analiza za potrebe racionalizacije pravosudne mreže i analiza mreže organa za prekršaje iz 2013.godine, pokazala je, da treba izvršiti normativne izmjene Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, donijetog 2011.godine, u pogledu funkcionalne nadležnosti za odlučivanje po pravnim sredstvima (prigovoru) na odluke javnog izvršitelja, u pravcu da odlučuje sudija pojedinac, a ne vijeće od troje sudija, a što je predviđeno i Planom racionalizacije pravosudne mreže 2013-2015 kao i Programom rada Vlade Crne Gore za 2014.godinu...

15.09.2014.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani, naučna i stručna javnost, državni organi, političke stranke, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, mediji i sve zainteresovane organizacije i zajednice da će se Okrugli sto o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku...

15.09.2014.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani, naučna i stručna javnost, državni organi, političke stranke, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, mediji i sve zainteresovane organizacije i zajednice da će se Okrugli sto o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku...

08.09.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu

Obavještavaju se građani, naučna i stručna javnost, državni organi, političke stranke, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, mediji i sve zainteresovane organizacije i zajednice da se produžava javna rasprava o Nacrta zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu za 10 dana...

08.09.2014.

Obavještenje o produžavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu

Obavještavaju se građani, naučna i stručna javnost, državni organi, političke stranke, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, mediji i sve zainteresovane organizacije i zajednice da se produžava javna rasprava o Nacrta zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu za 10 dana ...