Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

22.07.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o Upravnom sporu

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o Upravnom sporu i upućuje JAVNI POZIV...

04.07.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i upućuje JAVNI POZIV...

10.06.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu radnu verziju Zakona o Sudskom savjetu i pravima i obavezama sudija, radnu verziju Zakona o sudovima i radnu verziju Zakona o Državnom tužilaštvu

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu radnu verziju Zakona o Sudskom savjetu i pravima i obavezama sudija, radnu verziju Zakona o sudovima i radnu verziju Zakona o Državnom tužilaštvu i upućuje JAVNI POZIV...

05.06.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i upućuje JAVNI POZIV...

20.05.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i upućuje JAVNI POZIV...

14.05.2014.

Javni poziv - Nacrt Zakona o edukaciji u pravosuđu

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje Javni poziv...

21.03.2014.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje Javni poziv...

14.03.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o spriječavanju korupcije

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o spriječavanju korupcije i upućuje javni poziv ...

14.03.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona i spriječavanju sukoba interesa

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o spriječavanju sukoba interesa i upućuje javni poziv ...

24.01.2014.

Spisak prijedloga zakona za javnu raspravu za 2014. godinu

Spisak prijedloga zakona čiji je predlagač ministarstvo pravde, za javnu raspravu za 2014. godinu