Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

15.08.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i upućuje javni poziv ...

15.08.2014.

Ministarstvo pravde daje na Javnu raspravu Predlog Zakona o arbitraži

Ministarstvo pravde daje na Javnu raspravu Predlog Zakona o arbitraži i upućuje Javni poziv ...

04.08.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu i upućuje Javni poziv...

01.08.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o Ustavnom sudu Crne Gore...

31.07.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći...

22.07.2014.

Ministarstvo pravde upućuje javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o upravnom sporu

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

22.07.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o Upravnom sporu

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o Upravnom sporu i upućuje JAVNI POZIV...

04.07.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i upućuje JAVNI POZIV...

10.06.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu radnu verziju Zakona o Sudskom savjetu i pravima i obavezama sudija, radnu verziju Zakona o sudovima i radnu verziju Zakona o Državnom tužilaštvu

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu radnu verziju Zakona o Sudskom savjetu i pravima i obavezama sudija, radnu verziju Zakona o sudovima i radnu verziju Zakona o Državnom tužilaštvu i upućuje JAVNI POZIV...

05.06.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i upućuje JAVNI POZIV...