Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

20.05.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i upućuje JAVNI POZIV...

14.05.2014.

Javni poziv - Nacrt Zakona o edukaciji u pravosuđu

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje Javni poziv...

21.03.2014.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje Javni poziv...

14.03.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o spriječavanju korupcije

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o spriječavanju korupcije i upućuje javni poziv ...

14.03.2014.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona i spriječavanju sukoba interesa

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o spriječavanju sukoba interesa i upućuje javni poziv ...

24.01.2014.

Spisak prijedloga zakona za javnu raspravu za 2014. godinu

Spisak prijedloga zakona čiji je predlagač ministarstvo pravde, za javnu raspravu za 2014. godinu

10.12.2013.

Ministartvo pravde daje na raspravu Nacrt Strategije reforme pravosuđa (2014-2018)

Ministartvo pravde daje na raspravu Nacrt Strategije reforme pravosuđa (2014-2018) i upućuje javni poziv Građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama...

27.11.2013.

Izvještaj o javnoj raspravi - Zakon o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde dalo je na javnu raspravu...

03.06.2013.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa i upućuje Javni poziv ...