Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

13.05.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 17. aprila 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

09.05.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 12. aprila 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

24.04.2019.

Izvjestaj sa javne rasprave za Zakon o alternativnim načinima rjesavanja sporova

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja; dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, sa navedenim načinom i...

17.04.2019.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici...

12.04.2019.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore...

21.03.2019.

Javni poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O ALTERNATIVNIM NAČINIMA RJEŠAVANJA SPOROVA

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama upućuje se javni poziv da se uključe u...

01.03.2019.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O LEGALIZACIJI JAVNIH ISPRAVA U MEĐUNARODNOM PROMETU

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde je 05. februara 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim...

01.03.2019.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde je 06. februara 2019. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim...

06.02.2019.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i upućuje javni poziv

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku...

05.02.2019.

Javni poziv za Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u...