Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Јавна расправа

13.05.2019.

Извјештај о консултовању заинтересоване јавности у поступку припреме Предлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 17. априла 2019. године, упутило јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересованој јавности) да се укључе у поступак припреме Предлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици и да доставе своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре у писаном и електронском облику...

09.05.2019.

Извјештај о консултовању заинтересоване јавности у поступку припреме Предлога закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 12. априла 2019. године, упутило јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересованој јавности) да се укључе у поступак припреме Предлога закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе и да доставе своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре у писаном и електронском облику...

24.04.2019.

Извјестај са јавне расправе за Закон о алтернативним начинима рјесавања спорова

Начин спровођења јавне расправе (одржавање округлих столова, трибина и презентација, са наведеним мјестом и датумом одржавања; достављање примједби, предлога и сугестија у писаном или електронском облику, са наведеним начином и...

17.04.2019.

Јавни позив - Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство правде, упућује јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересована јавност) да се укључе у поступак припреме Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици...

12.04.2019.

Јавни позив - Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство правде, упућује јавни позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, политичким странкама, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим органима, организацијама, удружењима и појединцима (заинтересована јавност) да се укључе у поступак припреме Нацрта закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе...

21.03.2019.

Јавни позив за јавну расправу о тексту НАЦРТА ЗАКОНА О АЛТЕРНАТИВНИМ НАЧИНИМА РЈЕШАВАЊА СПОРОВА

Грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама упућује се јавни позив да се укључе у...

01.03.2019.

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ ИСПРАВА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство правде је 05. фебруара 2019. године, упутило јавни позив грађанима, стручним...

01.03.2019.

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство правде је 06. фебруара 2019. године, упутило јавни позив грађанима, стручним...

06.02.2019.

Министарство правде даје на јавну расправу нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку и упућује јавни позив

Грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку...

05.02.2019.

Јавни позив за Закон о легализацији исправа у међународном промету

Грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у...