Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

21.01.2019.

I Z V J E Š T A J o konsultovanju zainteresovane javnosti o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je 27. decembra 2018. godine uputilo javni poziv...

28.12.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 22. novembra 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

27.12.2018.

MINISTARSTVO PRAVDE DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i ...

27.12.2018.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima će sprovesti Ministarstvo pravde...

10.12.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br.41/18), Ministarstvo pravde je, 21. novembra 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

28.11.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br.41/18), Ministarstvo pravde je, 08. novembra 2018. godine...

22.11.2018.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme...

21.11.2018.

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme nacrta zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Na osnovu člana 10 stav 1 i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

21.11.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

08.11.2018.

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku

Na osnovu člana 10 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...