Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

16.10.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta zakona o alternativnom rješavanju sporova

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18 od 28.06.2018. godine), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje, ...

16.10.2018.

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme

Na osnovu člana 10 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

15.10.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Strategije reforme pravosuđa 2019-2022

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 20. septembra 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

20.09.2018.

Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javno

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje...

07.09.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 26. jula 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

26.07.2018.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu...

25.07.2018.

Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Strategija za izvršenje krivičnih sankcija (2017-2021) predstavlja osnovu za reformu i funkcionisanje pravosudnog sistema u dijelu izvršenja krivičnih sankcija. Glavni ciljevi reforme u ovoj oblasti uključuju...

19.07.2018.

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

19.07.2018.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

04.07.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...