Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

25.07.2018.

Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Strategija za izvršenje krivičnih sankcija (2017-2021) predstavlja osnovu za reformu i funkcionisanje pravosudnog sistema u dijelu izvršenja krivičnih sankcija. Glavni ciljevi reforme u ovoj oblasti uključuju...

19.07.2018.

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

19.07.2018.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

04.07.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

14.06.2018.

Izvještaj sa javne rasprave - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Izvještaj sa javne rasprave - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku...

14.06.2018.

Izvještaj sa javne rasprave - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Izvještaj sa javne rasprave - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju...

08.06.2018.

Javna rasprava - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos...

29.05.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 27. aprila 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

24.05.2018.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju...

17.05.2018.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde je 16. 03. 2018. godine, uputilo javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa i da dostave predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...