Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

12.01.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku primjene Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 20. decembra 2017. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

11.01.2018.

Javni poziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima...

20.12.2017.

Javni poziv - Nacrt zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme...

20.12.2017.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme...

20.12.2017.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme...

18.12.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju...

22.11.2017.

Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama...

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo pravde, upućuje...

09.08.2017.

Izvještaj sa javne rasprve o Nacrtu zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde dalo je na javnu raspravu...

10.07.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravosudnoj saradnji sa državama članicama Evropske unije

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o pravosudnoj saradnji sa državama članicama Evropske unije i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama...

10.07.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravosudnoj saradnji sa državama članicama Evropske unije

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o pravosudnoj saradnji sa državama članicama Evropske unije i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama...