Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

28.06.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, 30. maja 2017. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine) i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

02.06.2017.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

30.05.2017.

Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za konsultacije građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014.-2018. (za period 2017-2018.godine)...

25.05.2017.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku...

11.04.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima i upućuje javni poziv građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, političkim strankama, sinidikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama...

03.04.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i upućuje javni poziv...

03.03.2017.

Javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita...

02.03.2017.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore...

11.01.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i upućuje javni poziv...

06.12.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

Izvještaj o javnoj raspravi - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima