Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

27.10.2016.

Javni poziv za prijavu kandidata za člana i zamjenika člana Komisije za polaganje stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Na osnovu člana 7 i 8 Pravilnika o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za prijavu kandidata za člana i zamjenika člana Komisije za polaganje stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica...

24.10.2016.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

Ministarastvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama...

12.10.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu...

10.10.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o notarima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 14. i 16. .septembra 2016. godine, uputilo javne pozive građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu notara i Pravilnika o načinu vođenja disciplinskog postupka i utvrđivanja disciplinske odgovornosti notara i da daju svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

26.09.2016.

Javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita...

19.09.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 25.08.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike i obrascu uvjerenja o položenom ispitu za pripravnike, Programa stručnog osposobljavanja pripravnika u sudovima i državnom tuzilastvu...

19.09.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Pravilnika o visini troškova, načinu i programu polaganja ispita za tumače

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 25.08.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Pravilnika o visini troškova, načinu i programu polaganja ispita za tumače i da daju svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

19.09.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o sudskim vještacima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 25.08.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja, Pravilnika o sadržaju i obrascu legitimacije sudskih vještaka i Pravilnika o sadržaju, obrascu i načinu vođenja registara sudskih vještaka i da daju svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku...

16.09.2016.

Javni poziv za konsultacije za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu notara

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za konsultacije...

14.09.2016.

Javni poziv za konsultacije za izradu Pravilnika o načinu vođenja disciplinskog postupka i utvrđivanja disciplinske odgovornosti notara

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za konsultacije...