Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

07.09.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi

Izvještaj o javnoj raspravi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi...

20.07.2016.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o advokaturi

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o advokaturi i upućuje JAVNI POZIV...

10.05.2016.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije o oblastima od posebnog rizika

Imajući u vidu sve zahtjevnije obaveze iz pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom, kao i potrebu da se ne zaostaje sa reformama u oblasti sprječavanja korupcije, a uzimajući u obzir činjenicu da je važenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (2010-2014), kao i njenih pratećih akcionih planova (2010-2012 i 2013-2014), isteklo krajem 2014. godine, bilo je potrebno donijeti dokument kojim bi se nastavilo praćenje aktivnosti u oblastima od posebnog rizika koje su bile obuhvaćene navedenom Strategijom i pratećim akcionim planovima. Revidiranjem i adaptacijom Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava (u daljem tekstu: AP23), u okviru oblasti koja se odnosi na sprječavanje korupcije, mjera 2.1.7 predviđeno je donošenje Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika za sva ona značajna pitanja koja nisu obuhvaćena AP23...

26.04.2016.

Obavještenje

Ministarstvo pravde je 8. marta 2016. godine dalo na javnu raspravu Nacrt operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika objavljivanjem javnog poziva za učešće u javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva pravde i na portalu euprave...

15.03.2016.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i Nacrtu zakona izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i Nacrtu zakona izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljimai upućuje JAVNI POZIV...

08.03.2016.

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika i upućuje JAVNI POZIV...

17.02.2016.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligaciono pravnim odnosima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je, dana 11.01.2016. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona oobligacionno pravnim odnosima...

12.02.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona...

10.02.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona...

10.02.2016.

Izvještaj konsultovanja zainteresovane javnosti za izmjene i dopune Zakona o prekršajima

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...