Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Informacija o izdavanju podataka iz kaznene evidencije za fizička lica

Datum objave: 01.09.2017 00:00 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Lj.J.

Podnesite zahtjev elektronskim putem

U koliko nemate kreiran korisnički nalog na portalu eUprava, potrebno je da se registrujete radi sigurnosti podataka - Ovdje

 

 

Podaci iz kaznene evidencije za fizičko lice mogu se dati u skladu sa članom 123 Krivičnog zakonika ("Sl. listu CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15 i 44/17):

·  samo sudu, državnom tužiocu i organu uprave nadležnom za poslove policije u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno, organu za izvršenje krivičnih sankcija i organu koji učestvuje u postupku davanja amnestije, pomilovanja, rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posljedica osude, kao i organima starateljstva, kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti. 

·  državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posljedice osude ili mjere bezbjednosti i ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu.

·  građaninu na lični zahtjev, mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti samo ako su im potrebni radi ostvarivanja njihovih prava u inostranstvu. Niko nema prava da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

Za izdavanje uvjerenja potrebno je popuniti zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za fizičko lice koji možete preuzeti ovdje.

Pored navedenog, potrebna je kopija lične karte ili pasoša i u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama – tarifni broj 26, uplatiti iznos od 3,00 eura na ime administrativne takse na račun Ministarstva pravde broj 832-3161233-91.

Instukcije za plaćanje iz inostranstva možete preuzeti ovdje.

Zahtjev možete predati na arhivi Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju na adresi Bulevar Pera Ćetkovića br. 259 (tačnu lokaciju možete pronaći ovdje), putem pošte ili elektronskim putem na mejl rke@mpa.gov.me

Rad sa strankama je od 10h do 13h.

 

Brojevi telefona za informacije su: +382 20 675 439, a broj faksa je: +382 20 675 865.

Podnesite zahtjev elektronskim putem              Lj.J.