Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

>

Информација о издавању података из прекршајне евиденције за физичка лица

Датум објаве: 04.09.2017 15:41 | Аутор: Министарство правде

Испис Штампај страницу


Подаци из прекршајне евиденције за физичко лице могу се дати у складу са чланом 53 Закона о прекршајима ("Службени лист Црне Горе", бр. 1/11, 6/11, 39/11 и 32/14):

- суду, државном тужилаштву и овлашћеним подносиоцима захтјева кад се ради о прекршајном поступку против учиниоца за кога се траже подаци, као и органу старатељства или другом надлежном органу кад је то потребно за вршење послова из њихове надлежности,

- могу се, на образложен захтјев, дати и другим државним органима, привредном друштву, другом правном лицу или предузетнику ако још трају правне посљедице казне или заштитне мјере и ако за то постоји оправдан интерес заснован на закону,

- ако је одлука о прекршајној санкцији брисана, подаци о тој одлуци не могу се дати никоме осим суду, надлежном тужилаштву и овлашћеном подносиоцу захтјева у вези са прекршајним поступком који се води против лица чија је одлука брисана.

Податке из прекршајне евиденције може, у оквиру својих законских овлашћења, користити орган надлежан за послове полиције.

Нико нема право да тражи од грађана да поднесу доказ о свом кажњавању или некажњавању за прекршаје. 

Грађанину се на његов захтјев могу давати подаци о његовом кажњавању или некажњавању за прекршаје, само ако су му потребни за остваривање његових права у другој држави.

За издавање увјерења потребно је попунити захтјев за достављање података из прекршајне евиденције за физичко лице које можете преузети овдје.

Поред наведеног, потребна је копија личне карте или пасоша и у складу са Законом о административним таксама – тарифни број 26, уплатити износ од 3,00€ еура на име административне таксе на рачун Министарства правде број 832-3161233-91.

Инстукције за плаћање из иностранства можете преузети овдје.

Захтјев можете предати на архиви Дирекције за казнену и прекршајну евиденцију на адреси Булевар Пера Ћетковића бр. 259 (тачну локацију можете пронаћи овдје), путем поште или електронским путем на мејл рке@мпа.гов.ме

Рад са странкама је од 11х до 14х.

 

Бројеви телефона за информације су: +382 20 675 439, а број факса је: +382 20 675 865.