Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

>

Informacija o izdavanju podataka iz prekršajne evidencije za pravna lica

Datum objave: 04.09.2017 16:49 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Podaci iz prekršajne evidencije za pravno lice mogu se dati u skladu sa članom 53 stav 3 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11 i 32/14):

 

- na obrazložen zahtjev državnim organima, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ako još traju pravne posljedice kazne ili zaštitne mjere i ako za to postoji  opravdan interes zasnovan na zakonu.

Za izdavanje uvjerenja potrebno je popuniti zahtjev za dostavljanje podataka iz prekršajne evidencije za pravno lice koji možete preuzeti ovdje.

Pored navedenog, potrebna je kopija lične karte ili pasoša odgovornog lica, pečat firme na zahtjevu i u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama – tarifni broj 26, uplatiti iznos od 5 eura  na ime administrativne takse na račun Ministarstva pravde broj 832-3161233-91.

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete preuzeti ovdje.

Zahtjev možete predati na arhivi Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju na adresi Bulevar Pera Ćetkovića br. 259 (tačnu lokaciju možete pronaći ovdje), putem pošte ili elektronskim putem na mejl rke@mpa.gov.me

Rad sa strankama je od 11h do 14h.

 

Brojevi telefona za informacije su: +382 20 675 439, a broj faksa je: +382 20 675 865.