Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Saradnja sa NVO

16.07.2018.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom „Pravdom ka jednakosti“

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 I 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini objavljuje...

30.05.2018.

JAVNI KONKURS „Partnerstvom ka reintegraciji“ za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), ...

30.05.2018.

JAVNI KONKURS „Pravdom ka jednakosti“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde objavljuje...

25.05.2018.

RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Na osnovu člana 134 Zakona o državnim službenicama i namještenicima („Službeni list CG“, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14, 16/16) i člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) ministar pravde donosi....

14.05.2018.

Odluka o izboru kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata I programa NVO za 2018. godinu

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), ministar pravde donio je...

14.05.2018.

Odluka o izboru kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata I programa NVO za 2018. godinu

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), ministar pravde donio je...

22.02.2018.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo pravde objavljuje:...

09.02.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018.godini

U skladu sa članom 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini...

08.02.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenje i jačanje vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenje i jačanje vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini...

26.01.2018.

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama idopunama Zakona o sudovima

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama idopunama Zakona o sudovima...