Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Saradnja sa NVO

11.01.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima...

04.01.2018.

Obavještenje

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG'', broj 7/12), Ministarstvo pravde je, 20. decembra 2017. godine, uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i Nacrta zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa...

20.12.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju...

20.12.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa...

20.12.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku...

20.12.2017.

Obavještenje

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde je, 11. decembra 2017. godine, uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju i Nacrta Strategije o posredovanju...

11.12.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju i Nacrta Strategije o posredovanju

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju i Nacrta Strategije o posredovanju...

12.09.2017.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju finalizovanja sektorskih analiza Ministarstva pravde

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, br 7/12). Ministarstvo pravde raspisuje:...

04.08.2017.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG", broj 7/12) ministar pravde donosi odluku o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu...

03.08.2017.

Lista kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu...