Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Saradnja sa NVO

15.10.2018.

Obavještenje u vezi sa javnim pozivima NVO za predlaganje člana radnog tijela za izradu teksta Nacrta Strategije refome pravosuđa 2019-2022

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 20. septembra 2018. godine, uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radnog tijela za izradu teksta Nacrta Strategije reforme pravosuđa 2019-2022...

15.10.2018.

Obavještenje u vezi sa javnim pozivom NVO za predlaganje člana radnog tijela za izradu teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 19. septembra 2018. godine, uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radnog tijela za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu...

15.10.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju finalizovanja nacrta sektorskih analiza u oblasti unapređenja vladavine prava

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi člana 32a, stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde objavljuje:...

20.09.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu teksta nacrta strategije reforme pravosuđa 2019-2022

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje...

19.09.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu teksta nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje...

19.07.2018.

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

19.07.2018.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

16.07.2018.

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom „Partnerstvom ka reintegraciji

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini objavljuje...

16.07.2018.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom „Pravdom ka jednakosti“

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 I 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini objavljuje...

04.07.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća