Мања слова Већа слова РССДиректорати у Министарству

 
 
 
 

МПА

 

Сарадња са НВО

19.07.2018.

Одлука о избору кандидата НВО за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

Одлука о избору кандидата НВО за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама...

19.07.2018.

Листа кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство правде објављује листу кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама...

16.07.2018.

Листа НВО које нису доставиле уредну и потпуну пријаву у вези са Јавним конкурсом „Партнерством ка реинтеграцији

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 и 37/17), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2018. години објављује...

16.07.2018.

Листа невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву у вези са Јавним конкурсом „Правдом ка једнакости“

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 И 37/17) Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама у области унапређења и јачања владавине права у Црној Гори у 2018. години објављује...

04.07.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство правде упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама...

30.05.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС „Партнерством ка реинтеграцији“ за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2018. години

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2018. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 83/17) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), ...

30.05.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС „Правдом ка једнакости“ за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области унапређења и јачања владавине права у Црној Гори у 2018. години

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2018. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 83/17) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства правде објављује...

25.05.2018.

РЈЕШЕЊЕ о образовању Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области унапређења и јачања владавине права у Црној Гори у 2018. години

На основу члана 134 Закона о државним службеницама и намјештеницима („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14, 16/16) и члана 32б Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17) министар правде доноси....

14.05.2018.

Одлука о избору кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката И програма НВО за 2018. годину

У складу са чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12) а у вези са чланом 32б став 3 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), министар правде донио је...

14.05.2018.

Одлука о избору кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката И програма НВО за 2018. годину

У складу са чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12) а у вези са чланом 32б став 3 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), министар правде донио је...