Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Сарадња са НВО

09.08.2019.

Листа кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде објављује ЛИСТУ КАНДИДАТА НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе...

09.08.2019.

Листа кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде објављује ЛИСТУ КАНДИДАТА НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици...

25.07.2019.

Листа НВО које нису доставиле уредну и потпуну пријаву у вези са Јавним конкурсом "Подршка интеграцији"

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 и 37/17) Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2019. години објављује листу НВО које нису доставиле уредну и потпуну пријаву у вези са Јавним конкурсом "Подршка интеграцији"...

25.07.2019.

Јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Сл. лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде упућује јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици...

25.07.2019.

Јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Сл. лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде упућује јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе...

10.06.2019.

Јавни конкурс "Подршка интеграцији" за финансирање пројеката из области унапређења Ијудских права притворених и осуђених лица у Црној Гори у 2019. години

Јавни конкурс "Подршка  интеграцији" за финансирање пројеката из области унапређења Ијудских права притворених и осуђених  лица у Црној Гори у 2019. години

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 80/18) и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2019. години објављује јавни конкурс "Подршка интеграцији" за финансирање пројеката из области унапређења Ијудских права притворених и осуђених лица у Црној Гори у 2019. години...

02.04.2019.

Листа кандидата НВО за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/2018), а у вези са чланом 32б Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), Министарство правде објављује листу кандидата који су предложени за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права...

11.03.2019.

Достављање јавним обавјештавањем рјешења Министарства правде НВО "Монтенегро Херц"

Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2018. години, поступајући у вези са Јавним конкурсом „Партнерством ка реинтеграцији“, подносиоцу пријаве пројекта/програма „ОКРУГЛИ СТО: АЛТЕРНАТИВНЕ САНКЦИЈЕ – ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД“ НВО „Монтенегро Херц“, на основу члана 87 а у вези са чланом 80 Закона о управном поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17) врши достављање јавним обавјештењем...

11.03.2019.

Достављање јавним обавјештавањем Одлуке о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма НВО "Монтенегро Херц"

Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2018. години, поступајући у вези са Јавним конкурсом „Партнерством ка реинтеграцији“, подносиоцу пријаве пројекта/програма „ОКРУГЛИ СТО: АЛТЕРНАТИВНЕ САНКЦИЈЕ – ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД“ НВО „Монтенегро Херц“, на основу члана 87 а у вези са чланом 80 Закона о управном поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17) врши достављање јавним обавјештењем...

07.03.2019.

Обавјештење у вези са Јавним позивом невладиним организацијама за предлагање кандидата за члана Радног тијела за израду текста Нацрта закона о измјенама о допунама Закона о управном спору

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 22. фебруара 2019. године, упутило Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радног тијела за израду текста Нацрта закона о измјенама о допунама Закона о управном спору...