Мања слова Већа слова РСС



Директорати у Министарству

 
 
 
 

МПА

 

Сарадња са НВО

15.10.2018.

Обавјештење у вези са јавним позивима НВО за предлагање члана радног тијела за израду текста Нацрта Стратегије рефоме правосуђа 2019-2022

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 20. септембра 2018. године, упутило јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радног тијела за израду текста Нацрта Стратегије реформе правосуђа 2019-2022...

15.10.2018.

Обавјештење у вези са јавним позивом НВО за предлагање члана радног тијела за израду текста Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о Државном тужилаштву

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 19. септембра 2018. године, упутило јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радног тијела за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Државном тужилаштву...

15.10.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за консултовање у циљу финализовања нацрта секторских анализа у области унапређења владавине права

У складу са чланом 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени Лист Црне Горе“, број 41/18), а у вези члана 32а, став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе“, бр. 39/11 и 37/17), Министарство правде објављује:...

20.09.2018.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду текста нацрта стратегије реформе правосуђа 2019-2022

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде упућује...

19.09.2018.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду текста нацрта закона о измјенама и допунама закона о државном тужилаштву

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде упућује...

19.07.2018.

Одлука о избору кандидата НВО за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

Одлука о избору кандидата НВО за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама...

19.07.2018.

Листа кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство правде објављује листу кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама...

16.07.2018.

Листа НВО које нису доставиле уредну и потпуну пријаву у вези са Јавним конкурсом „Партнерством ка реинтеграцији

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 и 37/17), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2018. години објављује...

16.07.2018.

Листа невладиних организација које нису доставиле уредну и потпуну пријаву у вези са Јавним конкурсом „Правдом ка једнакости“

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 И 37/17) Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама у области унапређења и јачања владавине права у Црној Гори у 2018. години објављује...

04.07.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство правде упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радне групе за израду текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама...