Мања слова Већа слова РССДиректорати у Министарству

 
 
 
 

МПА

 

Сарадња са НВО

19.12.2018.

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма НВО у области заштите и промовисања људских и мањинских права у ЦГ у 2018. години

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма НВО у области заштите и промовисања људских и мањинских права у ЦГ у 2018. години Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма НВО у области заштите и промовисања људских и мањинских права у ЦГ у 2018. години...

19.12.2018.

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката НВО у области унапрјеђења и јачања владавине права у Црној Гори у 2018. години

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката НВО у области унапрјеђења и јачања владавине права у Црној Гори у 2018. години

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката НВО у области унапрјеђења и јачања владавине права у Црној Гори у 2018. години...

13.12.2018.

Одлука о избору кандидата НВО за члана Радне групе за израду текста Нацрта Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за период 2019-2020. године)

Одлука о избору кандидата НВО за члана Радне групе за израду текста Нацрта Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за период 2019-2020. године)...

26.11.2018.

Листа кандидата који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за период 2019-2020. године)

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде објављује листу кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду текста Нацрта Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за период 2019-2020. године)...

21.11.2018.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду нацрта закона о легализацији исправа у међународном промету

На основу члана 3 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист Црне Горе”, број 41/18), Министарство правде – Директорат за грађанско законодавство и надзор упућује...

08.11.2018.

Јавни позив органима, организацијама, удружењима и појединцима да се укључе у поступак припреме нацрта закона о измјенама и допунама закона о ванпарничном поступку

На основу члана 10 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист Црне Горе”, бр.41/18), Министарство правде – Директорат за грађанско законодавство и надзор упућује...

08.11.2018.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду нацрта закона о измјенама и допунама закона ванпарничном поступку

На основу члана 3 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист Црне Горе”, бр.41/18), Министарство правде – Директорат за грађанско законодавство и надзор упућује...

06.11.2018.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду текста Нацрта Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за период 2019-2020. године)

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде упућује јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду текста Нацрта Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за период 2019-2020. године)...

25.10.2018.

Консултативни састанак са невладиним организацијама ради финализовања секторских анализа Министарства правде за 2019. годину

У складу са чланом 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени Лист Црне Горе“, број 41/18)...

15.10.2018.

Обавјештење у вези са јавним позивима НВО за предлагање члана радног тијела за израду текста Нацрта Стратегије рефоме правосуђа 2019-2022

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 20. септембра 2018. године, упутило јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радног тијела за израду текста Нацрта Стратегије реформе правосуђа 2019-2022...