Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

>

Оглас за полагање испита за стечајног управника

Датум објаве: 03.02.2016 09:42 | Аутор: Д. П.

Испис Штампај страницу


На основу члана 10 Правилника о стручном испиту за стечајног управника (»Службени лист ЦГ« број 28/12), Министарство правде

 

 

О г л а ш а в а

 

Полагање испита за стечајног управника

 

На оглас за полагање испита за стечајног управника могу се пријавити кандидати који испуњавају услове из члана 25 Закона о стечају (Службени лист Црне Горе број 1/2011) и члана 3 Правилника о стручном испиту за стечајног управника (»Службени лист ЦГ« број 28/12).

Уз захтјев се прилаже:

-увјерење о држављанству Црне Горе

-увјерење или диплома о завршеној школској спреми

-потврда о радном искуству у трајању од најмање три године са назначењем послова

Кандидати који су ослобођени полагања испита из основа грађанског права и привредног права дужни су да приложе доказ о положеном правосудном испиту, односно стручном испиту за рад у државним органима.

Кандидати који су ослобођени полагања испита из основа менаџмента, рачуноводства, ревизије и међународних рачуноводствених стандарда дужни су да приложе доказ о положеном испиту за сертификованог рачуновођу или овлашћеног рачуновођу.

Захтјеви се подносе Министарству правде Црне Горе, ул.Вука Караџића број 3 Подгорица у року од 15 дана од дана оглашавања.                                             

Неблаговремени захтјеви и захтјеви са непотпуном документацијом неће се разматрати.

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

                                              Број: 03- 845 /16

Подгорица, 2. фебруар 2016.године