Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Drugi stručni ispit u oblasti obezbeđenja pritvorenih i osuđenih lica

17.01.2018.

Rezultati sa polaganja drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica za VII, VI i V nivo kvalifikacije obrazovanja

Rezultati sa polaganja drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica za...

17.01.2018.

Rezultati sa polaganja drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica za IV i III nivo kvalifikacije obrazovanja

Rezultati sa polaganja drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica za...

13.12.2017.

Obavještenje o polaganju drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Na osnovu člana 9 Pravilnika o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", broj 18/15 od 20.04.2015), Ministarstvo pravde objavljuje...

12.12.2017.

Lista propisa i pravne literature za program polaganja drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Pregled propisa i pravne litarature za programe polaganja stručnog ispita za VII nivo kvalifikacije obrazovanja:...

12.12.2017.

Visoka stručna sprema i Viša stručna sprema - opšte napomene za drugi stručni ispit u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Na osnovu Pravilnika o polaganju i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima („Službeni list Crne Gore", br. 18/15) Ministarstvo pravde je nadležno za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica tako da kandidati prijave za polaganje drugog stručnog ispita dostavljaju Ministarstvu pravde...

12.12.2017.

Srednja stručna sprema - opšte napomene za drugi stručni ispit u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Na osnovu Pravilnika o polaganju i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima („Službeni list Crne Gore", br. 18/15) Ministarstvo pravde je nadležno za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica tako da kandidati prijave za polaganje drugog stručnog ispita dostavljaju Ministarstvu pravde...