Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Obavjestenje o polaganju drugog strucnog ispita u oblasti obezbjedjenja pritvorenih i osudjenih lica

Obavjestenje o polaganju drugog strucnog ispita u oblasti obezbjedjenja pritvorenih i osudjenih lica
Datum objave: 12.12.2018 13:43 | Autor: MPA

Ispis Štampaj stranicu


 

Na osnovu člana 9 Pravilnika o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", broj 18/15 od 20.04.2015), Ministarstvo pravde objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU DRUGOG STRUČNOG ISPITA U OBLASTI OBEZBJEĐENJA PRITVORENIH I

OSUĐENIH LICA

 

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica 21. i 22. januara 2019. godine sa početkom u 14 časova, a ispit će biti održan u prostorijama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Drugi stručni ispit u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica može da polaže lice koje ispunjava uslove, a kao dokaz o ispunjenosti uslova, uz prijavu za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, kandidat je dužan da priloži:

- uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima;

- potvrdu o radnom iskustvu.

Prijava za polaganja drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica ", Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica,  najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja datuma, vremena i mjesta polaganja drugog stručnog ispita.

Drugi stručni ispit u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica se polaže u skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti i Pravilnikom o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima.

Kontakt telefon: 020/407-567

 

Broj: 05-700-14745/18

Podgorica, 12. decembar 2018. godine