Мања слова Већа слова РССДиректорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Директорат за грађанско законодавство и надзор

27.09.2019.

Извјештај о примјени Закона о међународном приватном праву јул 2018 јул 2019

Закон о међународном приватном праву („Службени лист Црне Горе", бр. 1/14, 6/14, 11/14, 14/14 и 47/15) у примјени је од средине 2014. године, дакле нешто више од 5 година. С обзиром да се овим законом уређују правила за одређивање мјеродавног права у приватноправним односима са међународним елементом (колизионе норме), правила о надлежности судова и других органа за расправљање тих односа и правила поступка, као и...

26.09.2019.

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерецења судова од ове врсте предмета јануар 2018 децембар 2018

Средњорочним планом рационализације правосудне мреже (2017-2019), као активност коју је потребно спроводити континуирано, предвиђена је израда годишње анализе рада нотара у оставинским предметима и растерећења судова од ове врсте предмета, што је успостављено као модел који ће омогућити...

22.03.2019.

Анализа надзора нотара у 2018. години (20.03.)

Акционим планом за имплементацију стратегије реформе правосуђа 2014 - 2018 (за период 2017 - 2018. година), била је предвиђена израда годишње Анализе надзора рада нотара, која је сачињена у 2018. години и објављена на сајту Министарства правде. Имајући у виду да је...

22.03.2019.

Анализа надзора рада јавних изврситеља у 2018. години (20.03)

Програмом рада Министарства правде за 2019. годину у И кварталу планирана је израда годишње Анализе надзора рада јавих извршитеља. Иако израда ове анализе није предвиђена ни једним стратешким документом, оцијењено је неопходним континурано праћење рада јавних извршитеља кроз редовно годишње анализирање извршених надзора, ради праћења и цјеловитог сагледавања законитости у раду јавних извршитеља и Коморе јавних...

28.09.2018.

Извјештај о примјени Закона о међународном приватном праву (јул 2017 - јул 2018. године)

Извјештај о примјени Закона о међународном приватном праву (јул 2017 - јул 2018. године)...

04.09.2018.

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерећење судова од ове врсте предмета (мај 2016-децембар 2017)

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерећење судова од ове врсте предмета (мај 2016-децембар 2017)...

30.03.2018.

Анализа надзора рада нотара у 2017.години

Анализа надзора рада нотара у 2017.години...

16.03.2018.

Јавни позив за јавну расправу за нацрт закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ даје на јавну расправу НАЦРТ ЗАКОНА О ОВЈЕРАВАЊУ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА и упућује ЈАВНИ ПОЗИВ Грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким странкама, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим...

22.12.2017.

Анализа примјене Закона о парничном поступку, децембар 2017.г.

Анализа примјене Закона о парничном поступку,децембар 2017.године