Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu

Datum objave: 13.03.2019 14:16 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu

Prijavu za utvrđivanje liste ispitivača za Komisiju za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu može podnijeti:

- sudija

-  državni tužilac i

- ugledni pravnik sa radnim iskustvom od najmanje osam godina nakon položenog pravosudnog ispita. 

Uz prijavu kandidat dostavlja:

- odluku o izboru - sudija i državni tužilac  

- ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i potvrdu o radnom iskustvu - ugledni pravnik   

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidat može podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica.

Prijava treba da sadrži lične podatke, kratku biografiju i kontakt telefon. 

Nakon razmatranja blagovremeno prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, Ministarstvo pravde utvrdiće listu ispitivača.


Broj: 03-136-377/19-1

Podgorica,13. mart 2019. godine