Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Нотарски испит

27.11.2019.

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА На основу члана 14 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18) и Правилника о броју мјеста и службеним сједиштима нотара (,,Службени лист РЦГ'', број 23/06 и ,,Службени лист ЦГ'' број 11/12), Министарство правде расписује...

26.09.2019.

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерецења судова од ове врсте предмета јануар 2018 децембар 2018

Средњорочним планом рационализације правосудне мреже (2017-2019), као активност коју је потребно спроводити континуирано, предвиђена је израда годишње анализе рада нотара у оставинским предметима и растерећења судова од ове врсте предмета, што је успостављено као модел који ће омогућити...

18.07.2019.

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

На основу члана 14 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18), Министарство правде расписује:...

22.03.2019.

Анализа надзора нотара у 2018. години (20.03.)

Акционим планом за имплементацију стратегије реформе правосуђа 2014 - 2018 (за период 2017 - 2018. година), била је предвиђена израда годишње Анализе надзора рада нотара, која је сачињена у 2018. години и објављена на сајту Министарства правде. Имајући у виду да је...

06.03.2019.

Годишњи план надзора над законитошћу обављања послова нотара и Нотарске коморе у 2019. години

На основу члана 124 Закона о нотарима (''Службени лист РЦГ'', број 68/05)...

22.01.2019.

П О З И В ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА

На основу члана 132 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и „Службени лист ЦГ“, бр. 49/08,55/16 и 84/18), Министарство правде објављује...

21.01.2019.

К О Н К У Р С ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

На основу члана 14 Закона о нотарима (,,Службени лист РЦГ”, број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ”, бр. 49/08, 55/16 и 84/18), Министарство правде расписује:...

04.09.2018.

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерећење судова од ове врсте предмета (мај 2016-децембар 2017)

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерећење судова од ове врсте предмета (мај 2016-децембар 2017)...

18.05.2018.

Збирни извјештај о раду нотара за 2017. годину

Збирни извјештај о раду нотара за 2017. годину...

21.02.2018.

Позив за пријављивање кандидата за полагање нотарског испита у марту 2018.године

На основу члана 132 Закона о нотарима (,,Службени лист РЦГ'', број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ'', број 49/08 и 56/16), Министарство правде, објављује позив за пријављивање кандидата за полагање нотарског испита...