Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Нотарски испит

22.03.2019.

Анализа надзора нотара у 2018. години (20.03.)

Акционим планом за имплементацију стратегије реформе правосуђа 2014 - 2018 (за период 2017 - 2018. година), била је предвиђена израда годишње Анализе надзора рада нотара, која је сачињена у 2018. години и објављена на сајту Министарства правде. Имајући у виду да је...

06.03.2019.

Годишњи план надзора над законитошћу обављања послова нотара и Нотарске коморе у 2019. години

На основу члана 124 Закона о нотарима (''Службени лист РЦГ'', број 68/05)...

22.01.2019.

П О З И В ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА

На основу члана 132 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и „Службени лист ЦГ“, бр. 49/08,55/16 и 84/18), Министарство правде објављује...

21.01.2019.

К О Н К У Р С ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

На основу члана 14 Закона о нотарима (,,Службени лист РЦГ”, број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ”, бр. 49/08, 55/16 и 84/18), Министарство правде расписује:...

04.09.2018.

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерећење судова од ове врсте предмета (мај 2016-децембар 2017)

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерећење судова од ове врсте предмета (мај 2016-децембар 2017)...

18.05.2018.

Збирни извјештај о раду нотара за 2017. годину

Збирни извјештај о раду нотара за 2017. годину...

21.02.2018.

Позив за пријављивање кандидата за полагање нотарског испита у марту 2018.године

На основу члана 132 Закона о нотарима (,,Службени лист РЦГ'', број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ'', број 49/08 и 56/16), Министарство правде, објављује позив за пријављивање кандидата за полагање нотарског испита...

28.11.2016.

Позив за пријављивање кандидата за полагање нотарског испита

На основу члана 132 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и „Службени лист ЦГ“, број 49/08 и 56/16), Министарство правде објављује позив за пријављивање кандидата за полагање нотарског испита...

16.02.2010.

НАПОМЕНА

Кандидати који су поднијели захтјев за полагање нотарског испита на основу Позива за подношење захтјева објављеног у дневним новинама од 3. јуна. 2009. године, а нијесу приступили испиту у новембру мјесецу,а имају намјеру да полажу у априлском року, требају да поднесу само захтјев за полагање нотарског испита за априлски рок, обзиром да се њихова документација налази код овог министарства.

10.02.2010.

П О З И В ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА

На основу члана 132 Закона о нотарима (Службени лист РЦГ, број 68/2005 и Службени лист ЦГ, број 49/2008), Министарство правде, објављује
П О З И В
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА
Министарство правде Црне Горе организоваће полагање нотарског испита у априлу мјесецу 2010. године.

На основу члана 129 Закона о нотарима, нотарски испит може да полаже лице које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом, које има најмање пет година радног искуства као дипломирани правник, од чега најмање три године радног искуства након положеног правосудног испита
Доwнлоад