Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Pravosudni inspektori

30.03.2018.

Analiza nadzora rada notara u 2017.godini

Analiza nadzora rada notara u 2017.godini...

15.03.2018.

Informacija o osnovu i načinu podnošenja pritužbi i predstavki građana pravosudnoj inspekciji Ministarstva pravde

Ministarstvo pravde preko pravosudnog inspektora vrši inspekcijski nadzor u sudovima i državnim tužilaštvima u skladu sa Zakonom o sudovima („Sl. list CG“ br. 11/15 i 42/15) i Zakonom o državnom tužilaštvu („Sl.list CG br. 11/15 i 42/15) i to nad poslovima sudske i tužilačke uprave što je posebno definisano Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva...

08.03.2018.

Plan nadzora notara i javnih izvršitelja u 2018.g.

Ovdje možete naći plan nadzora notara i javnih izvršitelja u 2018.g...

05.02.2018.

Plan nadzora u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2018.godinu

Ovdje možete naći plan nadzora u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2018.godinu...