Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Spisak sudskih tumača - ažuriran 19.9.2018.

Datum objave: 20.09.2018 07:31 | Autor: Lj.J

Ispis Štampaj stranicu


 

1

 

 

 

 

 

[SPISAK TUMAČA]

 

Ažuriran 19. septembra  2018. godine


ALBANSKI JEZIK    

BERIŠAJ VIKTOR, za albanski jezik, Samostalni Savjetnik u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, adresa: Podgorica - 81206 Dušići bb, tel: 020/875 – 592, mob: +382 67 590 948; e- mail: viktor003@hotmail.com;

 

CAMAJ  AGRON,  za albanski  jezik, diplomirani pravnik, adresa: Studenska, II prof. Zgrrada L 2/11 Podgorica, tel. 020 264 066 i mob. 067 302 362; e-mail: amcamaj@gmail.com

 

BERISHA LUIGJ, profesor albanskog jezika i književnosti, zaposlen u Ispitnom centru Crne Gore - koordinator za albanski jezik, adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica, tel: +382 69 362 990; e-mail: luigj.berisha@iccg.edu.me;

 

BRAJOVIĆ  DANILO,  za  albanski  jezik,  savjetnik  u Ministarstvu inostranih  poslova  Crne  Gore,  adresa:  ul Pera Šoć 2/3, Podgorica, mob. 067 254 580, e-mail  danilo.brajovic@mfa.gov.me

DURAKU MAJLINDA, za albanski jezik, professor, zaposlena u JU SMŠ ,, Bratstvo-Jedinstvo" – Ulcinj,adresa: Đerani I, Ulcinj; mob. 069 038 129, email: rrona@t-com.me

 

 

JANKOVIĆ VOLTIDA, za albanski jezik,  adresa: Dušana Duće Mugoše br: 123 Donja Gorica Podgorica, mob.tel. 067 308 305;  e-mail brajovictida@gmail.com;

 

RAŠOVIĆ RADOSAV, za albanski jezik, Podgorica – Ul. Iveze Vukova br. 18, tel/fax: 020 611 675 i     mob: 069 055 274, e-mail: rasor@t-com.me;

 

EDMOND UJKAJ, za albanski jezik, Podgorica, kuće Rakića bb, tel. 069 019 253; e-mail: edmond@t-com.me;

 

SABRI HALILI, za albanski jezik, adresa: krute bb85366 Vladimir- Ulcinj; telefon: +382 (0) 69 410 909   +382(0) 30456201; e-mail: krytha2@gmail.com.

 

SENIĆ ŽIVKO, za albanski jezik,  adresa: Đ. Jakšića br.9  , Podgorica, mob:069/017-189; e-mail: zivkosenic@yahoo.com.

 

DŽEMAL PEROVIĆ, za albanski jezik,adresa: ul. Voja Lakčevića br:20  Ulcinj;  tel: +382 30 411 654  mobile: 069 023  259; e-mail: Xhemalperoviq@gmail.com.

 

KOLË Z. CAMAJ, advokat; tumač  za albanski jezik, adresa: Tuzi bb, mob,  +38269 688 345; tel: +382 20 875 879; e-mail: camaj.k@gmail.com.

 

HODŽIĆ VALBONA, za albanski jezik, asistent na Odsjeku za učiteljske studije na albanskom jeziku Univerziteta Crne Gore, adresa: Ivana Milutinovića bb, Ulcinj. e-mail: bona_ul_81@hotmail.com, tel. 030 423 260 i mob. 067 825 257

 

 

MIRLIND KROMA, za albanski jezik, (diplomirani ekonomista), profesor u J.U. S. M. Š. „ Bratstvo Jedinstvo“ Ulcinj, Adresa Ul. „23“ bb Ulcinj, telef. 069 994-787, e-mail: mili085@t-com.me

LUCAJ LEONORA, za albanski jezik, ekonomista, zaposlena u MUP-u, Interpol adresa: Ribnička bb, Podgorica, mob.067-605-616 I 067-184-715, email. lola.lucaj@gmail.com .

 

ARAPSKI JEZIK

REDŽEMATOVIĆ DŽEMO, za arapski jezik, profesor arapskog jezika, adresa: Gojka Radonjića 42, Stara Varoš, Podgorica, mob: +382 69 564 342; +382 67 179 272; tel: +382 20 622 389; e-mail: dzemo@monteislam.com;

 

FAHRUDIN SMAILOVIĆ, za arapski jezik, adresa: Kozaračka 60, tel: +38762897247, email: sfahro@gmail.com

 

BUGARSKI JEZIK

STEFANOVIĆ LENA, za bugarski i ruski, zaposlena u Republičkom protokolu, tel. 067-489-930 tel. 226– 106 i 242 – 066;

ČEŠKI JEZIK

VUČKOVIĆ DAGMAR, za češki jezik, prevodilac, adresa: Vasa Raičkovića 38, Podgorica, mob. 067/595 – 958;

 

COKOVIĆ VLASTA, za češki jezik, diplomirana pravnica, adresa: Jezerska 9, Podgorica, tel: +382 67 365 668; tel: +382 68 516 415; e-mail: vlasta.coković@t-com.me;

ENGLESKI JEZIK

AVDIU  ABELA,  za  engleski jezik,  profesorica  engleskog   i  italijanskog  jezika  i književnosti, zaposlena u OŠ “Maršal Tito” Ulcinj, adresa: Kodre bb, Ulcinj, tel: +382 069 350 326, e-mail: abela.avdiu@os-mtito.edu.me; abelakovacevic@yahoo.com

ČOLOVIĆ BAJIĆ DAVORKA, za engleski jezik, prevodilac u Opštini Pljevlja, adresa; ul. II Proleterske brigade, GM4 Pljevlja, tel. 052 353 023 i mob. 067 246 072; e-mail: davorka.g.bajic@gmail.com

BANJEVIĆ  ČEDOMILA, za engleski jezik, prevodilac u »Montenegro Airlines-u«, adresa: Podgorica – Đure Salaja br. 9, tel. 020/243 – 589, mob. 067/505 – 587 i 067/658 – 843;

BAKALBAŠIĆ MIRELA za engleski jezik, Agencija za sprečavanje korupcije, Podgorica, tel: +382 67 531 315, e-mail: mirela.bakalbasic@gmail.com

BILAFER IRENA, za engleski jezik, adresa: Daošine bb, Dobrota, Kotor, tel: 069 470 858; 032 330343, e-mail: irta2@t-com.me;

 

BILAFER DIJANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Donja Lastva bb, Tivat, tel: +382 69 334 981,e-mail:dijana.nikolic@vodacom.co.me; dn2312@gmail.com;

 

BOLJEVIĆ TAMARA, za engleski jezik, specijalista engleskog jezika, adresa: Dalmatinska 186, Podgorica. Mob. 067 001 707 email: ivanovictmr@gmail.com

 

BOKAN DANIJELA, za engleski i italijanski jezik, profesorica italijanskog jezika, zaposlena u JU Srednja stručna škola Cetinje, adresa: Njegoševa 79, Cetinje, tel: +382 69 095 017, +382 68 221 522; +382 67 28 28 29, e -mail: dakab@t-com.me;

 

BOJIĆ MIRJANA, za engleski jezik, viši savjetnik u Državnom protokolu, Podgorica, adresa: Blok VI-lamela  1-stan 3, mob. 067 500 330, e-mail: mirjanac@t-com.me;

 

BULATOVIĆ JASNA, za engleski jezik, prevodilac, zaposlena u Ministarstvu evropskih poslova, Adresa: Vijenac kosovskih junaka 2 , Podgorica, tel: +382 67 507 358, e-mail:  jasnaperisic@yahoo.com;

 

BULATOVIĆ   MILICA,  za  engleski   jezik,  profesorica   engleskog  jezika   i  književnosti,   zaposlena   U  Elektroprivredi   Crne   Gore   AD,  adresa: 1. Maj Grebice, Nikšić,   tel:   +382   69   639   041,   +382   67   632   820,   e-mail:milica.bulatovic@epcg.com;  milicabulatovic82@yahoo.com;

 

BULATOVIĆ VESNA, za engleski jezik, prevodilac adresa: Studentska bb, lam 8/50, Podgorica, email.vesnabu@ac.me, tel. 069 071 888;

BULATOVIĆ  NEBOJŠA,  za engleski  jezik, diplomirani pravnik,  zaposlen u  stranoj  NVO “Help-Hilfe  zur Selbsthilfe”   Podgorica,   adresa:   Đoka  Miraševića  5,   Podgorica;  mob:   +382 67   511   500;   e-mail: nebojsab@t-com.me;

 

BULATOVIĆ STEFAN, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i magistar lingvistike, adresa: Steva Boljevića 15/8, Podgorica, tel: 067-576-175, email: stefanbulatovic@t-com.me

 

BIRO-ŠĆEKIĆ MILENA, za engleski jezik, Spec.Sci Evropske studije, adresa: Stanka Dragojevića 2, Podgorica, tel: 067-854-209, Email: milenabiro@hotmail.com

 

 

ČUROVIĆ DRAGANA, za engleski jezik, doktor filoloških nauka, anglistika, viši lektor za engleski jezik na fakultetu za strane jezike Univerziteta “ Mediteran” Podgorica – Jerevanska br.42, tel.020-641-516, mob. 069-229-916 e-mail: dcurovic@t-com.me; draganachurovich@yahoo.com

 

ĆORSOVIĆ SUZANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, magistar predovilaštva, iz Podgorice, adresa: Avda Međedovića 124, Podgorica, tel: +382 67 559 490, e-mail:  suzanaperkovic@hotmail.com;

 

DACIĆ DENISA, za engleski jezik, profesor u J.U. Gimnazija »30 septembar« - Rožaje, 84310 Rožaje, Ul. Maršala Tita 2/D, tel. 051/271-101, 067/435-650;

 

DRAKULOVIĆ ALEKSANDRA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Zlatne njive B-3, 85330 Kotor, tel. 032 332 191 i mob. 069 494 453;

 

DANILOVIĆ  MILENA,  za  engleski  jezik,  profesorica  engleskog  jezika  i  književnosti,  zaposlena  u  OŠ “Radoje Čizmović”, adresa: Manastirska 15, Nikšić, tel: 067-211-544., e-mail: danilovicmilena4@gmail.com;

 

DAKIĆ  HELGA,    za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, specijalista prevodilaštva, adresa: Slobodana Škerovića 25, Podgorica, tel: +382 67 805 667; e-mail: helgadakic@gmail.com Trenutno radno mjesto: Uprava za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 

DRINČIĆ GORAN, za engleski, profesor engleskog jezika i književnosti, adresa: Studentska 33 A, mob. 069 221 400. email : gorandrincic@yahoo.com

 

DURAKU MAJLINDA, za engleski jezik, profesor engleskog jezka, zaposlena u JU SMŠ ,, Bratstvo-Jedinstvo" – Ulcinj,adresa: Đerani I, Ulcinj; mob. 069 038 129, email: rrona@t-com.me

BARJAKTAROVIĆ MIRJANA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja stručna škola u Beranama,  adresa:Jasikovačko naselje bb Lamele, Berane, tel. 069-336-525, email. barjaktarovicmira@gmail.com;

DONDIĆ RADA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Zagorič »369« ul. V (66A),Podgorica, email, rada1809@gmail.com  tel. 020 272-338 i mob. 069 226 093;

 

DRLJEVIĆ VANJA, za engleski jezik, viši savjetnik u Ministarstvu prosvjete i nauke, adresa: 27. marta, Podgorica, tel. 020 265 024 i mob. 067 848 999; email. vanjaerasmusplus@ac.me

ĐIKANOVIĆ TATJANA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja ekonomska škola »Marko Vešović« u Podgorici, tel. 020 219 685 i mob. 069 492 505, email: tdjikanovic@yahoo.com;

ĐONOVIĆ VUKOTIĆ JELENA, za engleski jezik, menadžerka UNDP Programa za vladavinu prava i ljudska prava , adresa: Desanka Maksimović bb, Podgorica, mob 068 688 851, email:jelenadjonovic@yahoo.com;

ĐURĐEVIĆ  MAJA,  za  engleski  i  ruski  jezik,  prevodilac  u  predstavništvu  Privredne  komore  Ruske Federacije u Crnoj Gori, adresa: Orjenskog bataljona 15, Herceg Novi, tel; 068 521 593; e-mail: majadj9@gmail.com;

ĐUKANOVIĆ  MILOVAN, za engleski jezik, zaposlen u Fudbalskom  savezu Crne  Gore, adresa:19. decembra, Podgorica, Adresa: Oštorvac 88, 81400 Nikšić, tel: +382 67 173 413; +382 20-445-608; Fax: +382 20 445 640; e-mail: milovan.djukanovic@fscg.me;

 

ĐURAŠKOVIĆ JELENA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Muo 12,Kotor, mob. 067 272 737, e-mail: jklajn@t-com.me;

ĐUROVIĆ LUKŠIĆ MILENA, za engleski jezik, magistar nauka, zaposlena na Univerzitetu “Mediteran” - Fakultet za strane jezike u Podgorici i Fakultet za turizam u Baru; adresa: Obala bb, Sutomore, Bar; tel: +382 69 573 882; e-mail- milenaluksic@yahoo.com;

ĐUROVIĆ SNEŽANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, zaposlena u Školi za strane jezike/prevodilačkom birou “Double L”,adresa: Pera Ćetkovića  11/40 , Podgorica, tel: +382 67 912 22 03, e-mail: snezanadjurovic4@gmail.com;

 

FERRI ANE, za  engleski  jezik, adresa:  Radosava Popovića 11a Murtovina, Podgorica mob: +382 67 504 734; e-mail: primopiano3@yahoo.com;

FURTULA  LEPOSAVA,  za  engleski  i  italijanski  jezik,  profesorica  engleskog  i  italijanskog  jezika  i književnosti, zaposlena u JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergej Stanić”, iz Podgorice, tel: +382 67 396 036, e-mail: lelak@t-com.me;

 

GAZIVODA  SANDRA,  za  engleski  jezik,  profesorica  engleskog  jezika  i  književnosti,  adresa:  Princeze Ksenije 9, Podgorica; mob: +382 69 642 631; e-mail: sandragazivoda226@gmail.com;

 

GLOMAZIĆ JELENA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Državnom protokolu, Podgorica, tel: +382 69 509 286; e-mail: jelena77@gmail.com;

GRDINIĆ IVANA, za engleski jezik, Saradnik Prevodilačkog biroa Eduko Centar,  adresa: Miloja Pavlovića 163, tel: 067-832-401, email: ivanagrdinic@gmail.com

 

GAROVIĆ TANJA, za engleski jezik, professor engleskog jezika i književnosti, adresa, Lazara Sočice br.19, Podgorica, tel. 067-184-491, email. garovictanja@gmail.com.

 

ĐURIĆ DUBRAVKA, za engleski jezik, adresa: Beogradska 37, Podgorica, tel 069/543-535, e-mail: dubravkab@t-com.me

ĆOROVIĆ  JADRANKA, za engleski jezik, specijalista prevodilaštva, adresa: Oktobarske revolucije bb, Podgorica, mob: 067249689 i e-mail: jadrankacorovic@yahoo.com; Trenutno radno mjesto: Crnogorska komercijalna banka, prevodilac

IVANOVIĆ IGOR, za engleski jezik, profesor engleskog jezika, adresa: Marka Radovića, broj 14, Podgorica, tel: 067 369 462, e-mail: iggybosnia@gmail.com;

IVANOVIĆ ZLATKO, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Djulje Jovanovića 40, Podgorica, mob. 069 061 349 i e-mail: zlatkoivanovic0@gmail.com

 

IVELjA SONJA, za engleski jezik, prevodilac, adresa:Nikole Ljubibratića 72, Herceg Novi, mob:067 207 874 i e-mail:vista@t-com.me

 

 

IZGAREVIĆ MILANKA, za engleski jezik, zaposlena u Kombinatu aluminijuma, adresa: Đoka Miraševića 17, Podgoricatel. 020/644 – 323, mob. 069/550 – 044; email: mizgarevic@gmail.com

JANjUŠEVIĆ AELKA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Ul.27. marta GIV/7, Podgorica,  mob: +382 67 601 520; e-mail: andjelka.janjusevic@gmail.com;

JARIĆ  MIRELA,  za  engleski  i  italijanski  jezik,  profesor  italijanskog  jezika  i  književnosti,  prevodilac, zaposlena u “Contento” doo Tivat, adresa: Brda bb, Tivat, tel: +382 32 675 433; +382 67 358 011; e -mail: mirelabokic@yahoo.it;

 

JOKIĆ   IRENA,   za   engleski   jezik,  Program   Ujedninjenih   nacija   za   razvoj,   Podgorica,   adresa: Bul. Pera  Ćetkovića 175 Podgorica, mob: +382 (0) 67 23 48 00, e-mail: ira@t-com.me

 

 

JOVANOVIĆ  DUBRAVKAza  engleski  jezik,  profesorica  engleskog  jezika  i  književnosti,  prevodilac zaposlena u Kabinetu Vrhovnog državnog tužioca, adresa: 4. jula 109/51 Podgorica, tel: +382 69 331 004; +382 69 313 099; e-mail:  dubravkaj9@gmail.com; dubravka.jovanovic@tuzilastvo.me

 

JANČIĆ VANJA, za engleski jezik, akreditovani prevodilac pri institucijama EU, adresa: Ivana Crnojevića 56, Podgorica, tel. 067-615-901, email:vanja.jancic@gmail.com

 

KADIĆ-AKOVIĆ MILICA, za engleski jezik, prevodilac,  adresa: Trg Božane Vučinić 7, Podgorica, mob. 069 080 007, e-mail: mkadic@t-com.me;

KATELAN JOŠKO, za engleski i franuski jezik, zaposlen u Istorijskom arhivu u Kotoru – Dobrota KS – 3; mob. tel.069/045-465; e-mail: joni@t-com.me

 

KNEŽEVIĆ ANA, za engleski jezik, zaposlena u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, adresa Cvijetna 14, Podgorica, mob. 069/400 – 089; email. ana.knezana@gmail.com

KORDIĆ ZORKA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Ministarstvu evropskih poslova, iz Kotora, tel: +382 67 643 357, +382 69 655 069; e-mail: zorka.kordic@mfa.gov.me;

KOSOVAC AZRA, za engleski jezik, prevodilac, magistar, adresa: Peka Dapčevića 46, Podgorica, tel. 020 656 771 i mob. 069 422 471 i e-mail: akosovac@gmail.com;

 

KOVAČIĆ-DABOVIĆ VUKOSAVA, za engleski jezik, prevodilac u Institutu »Dr Simo Milošević« Igalo, s adresom Risan – Gabela bb, mob. 069 047 171, e-mail: vukicakd@t-com.me;

 

KOVAČEVIĆ MARKO, za engleski jezik, Magistar humanističkih nauka, adresa: Malo brdo lamella 1 36/2, Podgorica, tel: 069 126 606., email: kovacevic.marko@gmail.com;

KRSMANOVIĆ VLADIMIR, za engleski jezik, adressa; Ul. Žrtava bombardovanja 1944u7/s9, Nikšić, tel. 068-813-426, email. vladok2002@t-com.me

 

LAGATOR VESNA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog i italijanskog jezika, prevodilac, marketing menadžer u “Montenegro Bonus” DOO Cetinje, adresa: Bore Stankovića 1, Cetinje, tel: +38268 222 044; +382 67 222 264; e-mail: lagatorvesna@gmail.com;

LAZAREVIĆ BILJANA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Nikola Tesla bb, Podgorica, tel. 020 310 060, mob. 069 020 358 i 067 573 831, e-mail: biljana.l@tcom.me;

LAKOVIĆ BOŽICA, za engleski jezik, adresa: Ul. Goce Delčeva br. 13, Podgorica, tel. 020/645 – 325; 069/075-564; e-mail: bozica@t-com.me;

LUTOVAC MILETA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, adresa: Ivana Vujoševića 14, Podgorica, tel: 067 284 316; 069 016 107;  e-mail: lumi@t-com.me;

MARKOVIĆ MARIJA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Mitra Bakića 154, Podgorica, tel. 020 634 396 i mob. 067 264 550, e-mail: mar.m@t-com.me;

MARTINOVIĆ NATAŠA, za engleski jezik, prevodilac, adresa:Mila MIlunovića bb, Gruda, 81250 Cetinje, tel. 041/237-010; mob. 067 367 810; email.natasamartinovic1@gmail.com

 

MARTINOVIĆ NATAŠA, za engleski jezik, adresa: Ul. Moskovska 42, Podgorica,mob. 067 478-427; e-mail: natashamartinovic2002@yahoo.com; Trenutno radno mijesto: Ambasada Austrije u Podgorici, Prevodilac

MEĐEDOVIĆ JELENA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Džordža Vašingtona  73,  Podgorica, tel:  +382  69  515  076;  +382  69  090  627,  e-mail: medjedovic@t-com.me; jmedjedovic@yahoo.com;

 

MEDENICA IVANA,  za  engleski, ruski i poljski  jezik,  adresa:  Ul. Bratstva i jedinstva  7/4, Podgorica; tel: +382 67 542 612; e-mail: ivanamedenica@gmail.com.

 

MILIČIĆ VANjA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore,adresa: Ul. Milutina Vučinića, broj 18, Lamela 1/15; tel 067/858-066; 067/636-145 e-mail: vanja.milichic@yahoo.com; Trenutno radno mjesto: Unija slobodnih sindikata – Šefica kabineta

MILIĆ VAVIĆ IVANA, za engleski jezik, adresa: 1b Marka Miljanova, Nikšić, tel: 067/ 632-744, e-mail: ivana.vavic@gmail.com Trenutno radno mjesto: Toscelik Nikšić, Asistent Izvršenog direktora

 

MIJANOVIĆ (POPOVIĆ) MARINA, profesor engleskog jezika, adresa: Aleksandra Aca Prijica bb, Podgorica, tel:067 305 546, e-mail: marina.popovic_pg@yahoo.com, Trenutno radon mjesto: Advokatska kancelarija Prelević

 

MILJANIĆ RAISA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Serdara Jola Piletića 11, Podgorica, mob. 067 823 392, e-mail: rmiljanic@t-com.me;

 

MIRKOVIĆ MILICA, za engleski i italijanski jezik, profesorica italijanskog jezika, zaposlena u “Montenegro Eco Adventures”, iz Bara,tel:+38269 094 776,e-mail: mirkovic.mina@yahoo.com;

MILOŠEVIĆ NELA, za engelski jezik, saradnik u nastavi UDG, Podgorica, adresa. Drugog crnogorskog bataljona 6 II/21, Podgorica, tel: 067/877-743, nela.milosevic@udg.edu.me;

 

MIROŠEVIĆ OljA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Daošine bb, Kotor, tel: +382 67 421 459; e-mail:  oljamn@gmail.com;

 

MITROVIĆ RANKA, za engleski jezik, zaposlena u Republičkom protokolu,  adresa: dr Milutina Kažića 32, Podgorica, tel. 020 268 345, mob. 067-285858 email. rankamitrovic@t-com.me

 

MILOŠEVIĆ  MARIJA,  za  engleski  jezik,  inokorespodent-poslovni  sekretar  u  J.P.  Regionalni  vodovod Crnogorsko primorje, adresa: Zlatne njive 541, 85330 Kotor, mob. 068 881 416 i 067 216 765; email: milosevicm1975@gmail.com

 

MIŠUROVIĆ ALEKSANDRA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, specijalista prevodilaštva, Adresa: Admirala Zmajevića 3/37, Podgorica, tel: +382 69 932 777; e-mail: aleksandramisurovic@yahoo.com;

 

MRDAK ALENKA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u „CRBC“ kao prevodilac, adresa: Đura Čogurića 6, 27, Podgorica, tel: +382 67 210 845; e-mail:  alenka.mrdak@gmail.com;

 

MUŠURA  GORDANA,  tumač za  italijanski, engleski, latinski  jezik, master profesor italijanskog jezika i književnosti, diplomirani klasični filolog i specijalista engleskog jezika i književnosti.  Radno mjesto: OŠ "S.M. Ljubiša" i na Fakultetu za biznis i turizam  Budva,   adresa:   Trg   Slobode   2,   Budva,   tel: 068-383-138,  069   514   615,   033/45   40   18,   e –mail: gordanamusura@gmail.com,

 

NIKIĆ IVAN, za engleski jezik, prevodilac u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, adresa: Baja Pivljanina 26, Nikšić, mob: +382 67 180 034; tel: +382 20 402 760; email. ivan_nk3@yahoo.co.uk

 

NOVAKOVIĆ MARINA, za engleski jezik, prevodilac u Erste bank AD Podgorica, adresa: Blok IX ulica Nova I ulaz I/13, Podgorica, mob. 069 326 717, e-mail:novakovicim@t-com.me;

 

NIKOLIĆ DIJANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Donja Lastva bb, Tivat, tel: +382 69 334 981, e-mail: dijana.nikolic@vodacom.co.me; dn2312@gmail.com;

 

NIŠAVIĆ RAHELA, za engleski jezik, specijalista u oblasti Međunarodne ekonomije, adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 2, Podgorica  mob. 067 211 035, email: rahela.pupovic@gmail.com

OJDANIĆ GORAN, za engleski jezik, asistent za odnose sa javnošću u Kancelariji za koordinaciju Sistema  Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, adresa: Njegoševa 6, Cetinje,mob. 067 513 708 i e-mail: ojdanic@t- com.me;

ORAHOVAC ŠUĆO, za engleski jezik, magistar ekonomskih nauka, adresa: Orahovačka br. 15, Podgorica email. orahovacsuco@hotmail.com, tel. 069-257715

 

PALIKUĆA IVANA, za engleski i ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, zaposlena u “Pinkević Company”, Herceg Novi, tel: +382 69 505 459; e-mail: palikucaivana@yahoo.com;

 

PANTOVIĆ BRANISLAV, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja mješovita škola »Danilo Kiš« u Budvi, tel. 033 459 602 i mob. 069 497 811; e-mail:bpantovic77@gmail.com

 

PAVLOVIĆ FRIDERIKA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja pomorska škola u Kotoru, adresa: Taraca bb, Tivat, tel. 032 675 094 i mob. 069 258 244, e-mail:frida@t-com.me;

PETRONIJEVIĆ-IVANOVIĆ DRAGANA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Orjenski bataljon 54a, 85340 Herceg Novi, tel. 069 507 680, fax: 020 328 065, e-mail: aldra@t-com.me; Treenutna radna pozicija: prevodilac u Porta Aperta

PERIŠIĆ MERI, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti - prevodilac, zaposlena u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, adresa: Ul.Branka Miljkovića , tel: +382 69 293 344; +382 67 283 618; e-mail: merikrivokapic@hotmail.com;

PONOŠ ANA, za engleski jezik, “Arhimed” doo Podgorica, adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br 149. tel: 067/581-177, ana.ponos@gmail.com;

POPADIĆ  ĆIROVIĆ  LIDIJA, za  engleski  jezik,  profesorica  engleskog  jezika i  književnosti,  zaposlena  u Centralnoj banci Crne Gore, iz Podgorice, adresa: Jovana Popovića 15, Lipovica , Podgorica tel: 069 384 186, e-mail:  liki4you@gmail.com;

RAIČKOVIĆ  ANA, za engleski jezik, Crnogorski Telekom AD Podgorica, adresa: Slovačka bb (Nova Dalmatinska), Podgorica, tel: + 382 67 51 65 52, e-mail:ana.raickovic82@gmail.me;

PRALAS JELENA, za engleski jezik, zaposlena u Institutu za strane jezike, adresa: 81000 Podgorica – Ul. Beogradska br. 5, tel. 020/633 – 802; e-mail:  pralas@t-com.me;

PRNJAT IVANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Karađorđeva 4, Podgorica, tel: +382 69 567 431; e-mail: ivana.prnjat@gmail.com;

 

PREMTIĆ ELMINA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Trifuna Đukića 102, iz Podgorice, tel: +382 68 205 282; e-mail: elmina.premtić@eptranslations.me; Trenutno radno mjesto: E.P. Translations d.o.o. – osnivač i direktor

 

RADOMAN DRAGANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u JU OŠ “Radoje Čizmović” i JU OŠ “Milija Nikčević”, adresa: Subička 7/2, Nikšić, tel: +38268 081 180, +38267 63 88 63; e-mail: dragana_radoman@yahoo.com;

 

RADOJEVIĆ FILIP, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlen u Atlas grupi , adresa: Kosmajska 29/a, Podgorica, tel: +382 67 522 805; e-mail: fradojevic@gmail.com;

RADONJIĆ JULIJA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Rista Dragičevića 54, Podgorica, mob. 069 317 669; email: julija.radonjic@yahoo.me

 

RADOVIĆ  MARKO,  za  engleski  jezik,  prevodilac, adresa: Oktobarske revolucije 12,  Podgorica, tel: 067 324 338; e-mail: mrmarkoradovic@yahoo.me;

 

RADULOVIĆ NINA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena u prevodilačkom birou “Porta Aperta”, adresa: Nikole Tesle 23, Podgorica, tel: +382 67 346 111, +382 69 346 111, e-mail: nradetic@yahoo.com;

RADUNOVIĆ VESNA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Ivana Vujoševića 15, mob. 069 029 268 i tel.020 202 950, e-mail: vesnar@t-com.me;

RAIČEVIĆ OKSANA, za ukrajinski, ruski i engleski jezik, lektor za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, adresa: Peka Pavlovića P+7-st.1, Nikšić, mob. 067 675 005, e-mail: raicevicoksana@yahoo.com;

RAJOVIĆ KAĆA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Ul. Ivana Milutinovića 7, Podgorica, mob. 067/396 –001, e-mail: kacica@t-com.me; Trenutno zaposlenje: Sekretarijat za zakonodavstvo

RADENOVIĆ VLADIMIR, za  engleski jezik, professor engleskog jezika I književnosti, zaposlen u Centralnoj banci Crne Gore, adresa: Dalmatinska 32, Podgorica, tel: 069 384 307, 067 831 677; e-mail: vladorad@t-com.me ; vladoenglez@gmail.com;

 

RADULOVIĆ IVAN, za engleski jezik, diplomirani ekonomista, zaposlen u Ministarstvu finansija, adresa: Svetozara Markovića 12, Podgorica, tel: 067 262 831, e-mail:ivan.radulovic@mif.gov.me

 

RAŠOVIĆ  ANA,  za  engleski  jezik,  profesorica  engleskog  jezika  i  književnosti,  adresa:  8.  jul  br.  17, Podgorica, tel: +382 69 129-550, e-mail: ana.rasovic@gmail.com;

RAŠOVIĆ  SANJA, za engleski jezik, magistar prevodilaštva, adresa: Admirala Zmajevića 23, Podgorica, mob. 067 284 094 i e-mail: sanja.rasovic@gmail.com; Trenutno radno mjesto: Porta Aperta - prevodilac

 

RAŠOVIĆ VESNA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Bulevar Revolucije 50/4,, 81000 Podgorica, tel. 020 655 235 i 081 655 238, mob. 069 026 877;

 

RONDOVIĆ  DANICA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 66, Podgorica, tel: +382 69 151 505, e-mail:  d.rondovic@gmail.com;

 

ROSIĆ  MARIJA,  za  engleski  jezik,  pevodilac  u  Dalhem  Consulting  Engineers;  Dalhem  Montenegro, adresa:  Nikole Ljubibratića 50, Herceg Novi, tel: 031 342 409, 069-344-295, e-mail: marijarosic@t-com.me;

 

RUDOVIĆ ISABELLA ROSALBA (RUDOVIĆ IZABELA), za engleski i n+

jemački jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u SMŠ “Bratstvo-Jedinstvo” Ulcinj, iz Ulcinja, tel: +382 69 245 438; tel:+382 67 245-606; +382 30 403 012; e-mail: ognjen_r@t-com.me;

RADINOVIĆ DRAGANA, za engleski jezik, perofesor engleskog jezika,  adressa Grbavci bb, tel. 067-498922, 068-564-455, email. dradinovic.ac@gmail.com

 

SAMARDŽIĆ ĐURO, za engleski jezik, prevodilac, adresa: 1. proleterska S-41 IV/18, 85310 Budva, tel.033/ 456 920 i mob. 069 543 320; email: djuros83@t-com.me

 

SLAVKOVIĆ - VUKOVIĆ DUBRAVKA, za engleski jezik, izvršni director u “LAKE PROPERTIES” DOO, Podgorica, adresa: Bul. Revolucije G 10/13, Bar, tel: 030 313 180 i mob. 067 580 555, e-mail:dubravkasv@yahoo.com;

STRAHINJA DRAGANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u “Elite Montenegro”- turistička agencija, adresa: Kriva ulica bb, Dobrota, Kotor, tel: 069 522 017, e-mail: draganastrahinja@gmail.com;

STIJEPOVIĆ TATJANA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog i italijanskog jezika, zaposlena u JU”Gimnazija” Kotor, tel: +382 67 522 809, e-mail: tanjica.tanja9@gmail.com;

 

STAMATOVIĆ VUKOVIĆ MILICA, za engleski jezik, Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore, Podgorica, adresa: Sitnička 17/c Podgorica, tel: 067 222 395, e-mail; milicastamat@gmail.com;

TODOROVIĆ TAMARA, za engleski jezik, adresa: VI Crnogorske S3-1, Nikšić, tel:+38269121402; e-mail: ttodorovic@forsmontenegro.org;  tamaratodorovic@t-com.me;

ŠARENAC BILJANA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika u Gimnaziji »Panto Mališić« - Berane, adresa: Ul. Todora Vojvodića bb, Berane, tel.069 590 531 email: bibaa@t-com.me;

ŠOLAJA   KSENIJA,   za   engleski   jezik,   profesorica   engleskog   jezika, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica  adresa Jezerska bb, Kočani, Nikšić,  tel:  +382  69  594  390;  e-mail:   ksenija.solaja81@gmail.com; ksenija.solaja@cges.me;

ŠARANOVIĆ VALENTINA, za engleski jezik, profesorica   engleskog   jezika. Zaposlena u NVO “PRAVNI CENTAR”,adresa: ul. Balšića 4/1, Podgorica, tel+38268 888 821, email: valentina.sukovic@gmail.com  valentina.pc@t-com.me

TABAŠ ANA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Džordža Vašingtona 45, Podgorica, mob. 069/124 – 499; email: tabas@ilo.org

 

TOSKIĆ SELMA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja mješovita škola »Bećo Bašić« u Plavu, adresa: Racina bb, Plav, mob. 068 852 779,051 251 468 e-mail: selmatoskic9@gmail.com; Trenutno radno mjesto :Profesorica engleskog jezika u Srednjoj Mješovitoj Školi “Bećo Bašić

TOŠKOVIĆ SAMANTA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: 8. marta bb, Podgorica, tel. 020/662 – 088 mob: +382 69 470 436; e-mail: samanta.toskovic@gmail.com, Prevodilac u EDUCO CENTAR-u Podgorica

 

ULIĆEVIĆ MILENA, za engleski jezik, adresa: Đoka Miraševića 45, tel 067/237-069, e-mail: milena.u@t-com.me Trenutno radno mjesto: SOCIETE GENERALE MONTENEGRO

 

ULAMA STEVAN, za engleski jezik, magistar engleskog jezika i primijenjene lingvistike, adresa: Mirošica 1, Sutomore, Bar, mob. 067 332 660, email: stevan.ulama@gmail.com

 

VELIMIROVIĆ MAJA, za engleski jezik, adresa: Sima Barovića 14, Podgorica, mob: 067 236 645, e-mail: majav.cg@gmail.com;

VIZI  HELENA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Ministarstvu odbrane Crne Gore, iz Podgorice, adresa: Donja Gorica bb, tel: +382 69 728 140; +382 20 280 088, e-mail:  helena.s@t-com.me;

VIZI STANKA, za engleski jezik, adresa: Donja Gorica bb, Podgorica, tel. 020 260 706 i mob. 069 050 805, e-mail: vizi@t-com.me;

VOJNIĆ JELENA, za engleski jezik, asistent u političkom sektoru Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori,  Džordža Vašingtona bb, Podgorica, mob. 069 319 731,e-mail:  jelenavoj@yahoo.com;

 

VOJINOVIĆ RADMILA, za engleski jezik, adresa: Stara Varoš, blok VII 3/6, Podgorica, mob. 067 254 697,e-mail:  radmilavojinovic@t-com.me;

VOLKOV TAMARA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika, zaposlena u Državnom protokolu, iz Podgorice, tel: +382 67 811 354, e-mail: tvolkov83@gmail.com;

VUČINIĆ IVANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Centru za stručno obrazovanje, adresa: Mihaila Lalića 54, Podgorica, tel: +382 67 506 557; e-mail:  Ivana.vucinic2014@gmail.com;

VUGDELIĆ SVETLANA, za engleski jezik, trenutno radi kao prevodilac u Luci Bar, dipl. prof. engleskog jezika. Adresa: Obala 13. jula 6, Bar. Kontakt telefon 067 639 517,  e-mail svetlana.vugdelic@lukabar.me; svugdelic@gmail.com

VUJAČIĆ NELA, za engleski jezik, prevodilac u Ministarstvu odbrane Crne Gore - Generalštabu Vojske Crne Gore, adresa: Dr Vukašina Markovića 218, Podgorica, mob: +382 67 628 049 i +382 67 222 431, e- mail: nelavujacic@yahoo.com;

 

VUJOŠEVIĆ VUK, za engleski jezik, naučni i stručni prevodilac, adresa: Mila Damjanovića 2, Bar, tel. 030 353 627 i mob. 069 327 585, wuk@t-com.me;

VUKČEVIĆ BRANISLAVA, za engleski jezik,  adresa: Vukice Mitrović 1/11, Podgorica, mob. 067/233–332; e-mail: majavukcevic@t-com.me Trenutno radno mjesto: Crnogorska komercijalna banka – member of OTP Group

 

VUKOTIĆ DANICA, za engleski  i  francuski  jezik,   profesorica   engleskog  i  francuskog  jezika  i književnosti, adresa: ul. 18. septembar br. 36,  Nikšić, tel: +382 68 660 251, e-mail: danica.butorovic@gmail.com;

 

ZEKOVIĆ   NATAŠA, za njemački i engleski jezik, diplomirani ekonomista, adresa: Radnička ulica br. 1, Podgorica, tel: 067 800 224, e-mail: natasa@zekovic.com;

ZRNČIĆ IVA, za engleski jezik, adresa: 17 Muo, Kotor, tel: 069 239 630, e-mail: ivajankovic3110@hotmail.com.

ZEKOVIĆ UROŠ, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa: Trg Nikole Kovačevića 9, Podgorica, tel: +382 69 312 531; e-mail:  zuros@t-com.me;

ŽUGIĆ  DRAGICA,  za  engleski  jezik,  doc.  dr  za  naučnu  oblast  Anglistika;  zaposlena  na  Univerzitetu “Mediteran”, adresa: 4. jula 111/85, Podgorica tel: +382 67 204 980; e-mail: dragicazugic@gmail.com

 

ŠIPČIĆ TANJA, za engleski jezik, adresa: Janka Đonovića 46, Podgorica tel. 067 526 919, email: tanja.sipcic@gmail.com

 

FRANCUSKI JEZIK 

 

VUKOTIĆ DANICA, za engleski  i  francuski  jezik,   profesorica   engleskog  i  francuskog  jezika  i književnosti, adresa: ul. 18. septembar br. 36,  Nikšić, tel: +382 68 660 251, e-mail: danica.butorovic@gmail.com;

TATAR ANĐELIĆ JASMINA, za francuski jezik, adresa: Pilota Cvetkovića i Milojevića br.16 Podgorica;   tel.  +382 20 656 326; , mob. +382  67 67 75 87; e-mail: jtatar@t-com.me.

LUČIĆ  VESNA,  za  francuski  jezik,  prevodilac  u  Ambasadi  Francuske  u  Podgorici,  adresa:  Dr Vukašina Markovića br.6  , Podgorica, mob. 069 313 073; e-mail: vesna.lucic@t-com.me.

LjEPAVIĆ DANIJELA,   za  francuski   jezik,  profesor  francuskog  jezika   i  književnosti,  zaposlena  na Filozofskom fakultetu Nikšić, Univerzitet Crne Gore, adresa: Ul. Vlada Cetkovica 32 Podgorica, tel: +382 69 547 320, e-mail: danijelalj@t-com.me;

PERIŠIĆ MILICA, za francuski jezik, profesorica francuskog jezika i književnosti, adresa: Blaža Jovanovića br. 15  Podgorica;  tel: +382(0) 67 35 36 38   +382(0) 20 511 452; e-mail: milicaperisic@yahoo.com;

 

TODOROVIĆ VESNA, za francuski jezik, adresa: Moskovska br.56  Podgorica;  tel_ 069 068 964 ;   e-mail: vesnatodor@gmail.com.

ZUBAC-STANKOVIĆ MILIJANA, za francuski jezik, prevodilac, iz Podgorice ul Admirala Zmajevića br.13,  tel: 020 652 779  069 820 318; e-mail: minazubac@hotmail.com.

GRČKI JEZIK

ĐUROVIĆ PETAR, za grčki jezik, izvršni direktor u »ABACO« D.O.O. Bar, adresa: Mila Damjanovića 10a, Bar, tel. 030 353 585, faks: 030 353 669, mob. 067 210 621 i email:abaco@t-com.me; p.djurovic@abaco.co.me

KLIKOVAC ANA, za grčki jezik, prevodilac u Ambasadi Grčke u Podgorici, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 11, Podgorica, tel. 020 241 843, mob. 069 321-242 i e-mail: anaklik@yahoo.com;

VUKČEVIĆ SNEŽANA, za grčki jezik, prevodilac u Ambasadi Grčke u Podgorici, adresa: Bulevar Revolucije 46, Podgorica, tel. 020 241 966 i 020 655 544, mob. 067 245 358 i e-mail: s_vukcevic@t-com.me;

VUKOVIĆ ALEKSANDRA, za grčki jezik, direktor prodaje u DOO »HM Durmitor«, Žabljak, adresa: Pitomine bb - Žabljak, tel. 069/605 – 032, avukovic@t-com.me;

VUKOVIĆ MAJA, za grčki jezik, zaposlena u Sekreterijatu za razvojne projekte, adresa: Serdara Jola Piletića B3, stan 25, Podgorica; tel: +382 67 054 444; e-mail: mvukovits@gmail.com

ITALIJANSKI JEZIK

GAVRILOVIĆ  TANjA, tumač  za  italijanski  jezik,adresa Njivice br.15 Igalo   diplomirani  pomorski  inžinjer,  zaposlena  u  “BENCOM” doo Herceg Novi, iz Herceg Novog, tel: +382 67 573 673, +382 31 673 067; e-mail: tanja.gavrilovic109@gmail.com;

 

DROBNjAK JELENA, za italijanski jezik, profesor italijanskog jezika i književnosti, zaposlena u notarskoj kancelariji,   adresa:    Tripa   Kokolje    bb,   Masline,   Podgorica,   tel:   +382   67   853   456;    e-mail: jelenadrobnjak83@gmail.com;

JOKIĆ  VALERIJA,  tumač za  italijanski  jezik,  profesor  italijanskog  jezika  u  Gimnaziji u  Kotoru,  adresa: adresa: Donja Lastva bb,, Tivat, tel. 032/673 – 463 i mob. 067/300 – 862; e-mail: valerijaj@t-com.me.

KADIĆ MIRJANA, tumač za italijanski jezik, adresa: II crnogorskog bataljona 2/18, iz Podgorice, tel. 069/014-090; e-mail: mirjanak@t-com.me;

 

KRČO JELENA, za italijanski jezik, professor italijanskog jezika i književnosti,  adresa: Andrije Paltašića 3, Podgorica, Tel.,069-983-111, email. jelenakrco@hotmail.com

 

LUBURIĆ GORDANA, tumač za italijanski jezik, saradnik u nastavi na Odsjeku za italijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, adresa: Baja Pivlanina 144, Nikšić, mob. 068 215 215 i e-mail: bgole81@yahoo.com;

 

LAGATOR VESNA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog i italijanskog jezika, prevodilac, marketing menadžer u “Montenegro Bonus” DOO Cetinje, adresa: Bore Stankovića 1, Cetinje, tel: +38268 222 044; +382 67 222 264; e-mail: lagatorvesna@gmail.com;

 

MARTINOVIĆ BRANKA, za italijanski jezik, zaposlena Državnom protokolu, iz Podgorice, mob. 069 071-780, e-mail: beba.martinovicmne8@gmail.com;

 

MARTINOVIĆ MAJA, za italijanski jezik, profesorica u JU Gimnazija »Stojan Cerović« u Nikšiću, adresa: Alekse Backovića 2, Nikšić, mob. 069 876 317, a mail: majamartinovicmne@gmail.com 

 

MUŠURA  GORDANA,  tumač za  italijanski, engleski, latinski  jezik, master profesor italijanskog jezika i književnosti, diplomirani klasični filolog i specijalista engleskog jezika i književnosti.  Radno mjesto: OŠ "S.M. Ljubiša" i na Fakultetu za biznis i turizam  Budva,   adresa:   Trg   Slobode   2,   Budva,   tel:   069   514   615,   033/45   40   18,   e –mail: gordanamusura@gmail.com,

 

PILETIĆ DEJA, tumač za italijanski jezik, prevodilac, adresa: Bratstva i jedinstva br.5, Podgorica, mob. 067 838 801 i e-mail: dejacet@t-com.me;

 

RADULOVIĆ TAMARA, tumač za italijanski jezik, prevodilac u D.O.O. »Ribnica commerc« Podgorica, adresa: Vasa  Raičkovića  18a,  Podgorica,  tel.  020  238  519  i  mob.  069  424  058,  e-mail: tamara_mne@hotmail.com;

 

RADOIČIĆ MARIJA, tumač  za italijanski jezik, prevodilac, adresa: Mila Boškovića H-12/45, Bar,  Tel: mob. 067 585 988 i tel. 030 315 144;  e-mail: mariar@t-com.me;

 

STIJEPOVIĆ TATJANA, tumač za italijanski jetik, adresa: Njegoševa br.171 Kotor, tel: 067 522 809; 069 276 523; 032 522 868; e- maitanjica.tanja9@gmail.com:

STANKOVIĆ VESNA, tumač za italijanski jezik, zaposlena u Institutu za strane jezike, iz Podgorice, tel: +382 69 071 950, e-mail: stankomi.vesna@t-com.me;

ČUROVIĆ BISKUPOVIĆ  RENATA,  za italijanski  jezik,  zaposlena kao  inokorespodent  u  »Ribnici  commerce«  A.D. Podgorica i kao profesor italijanskog jezika na Muzičkoj akademiji na Cetinju, adresa: Pariske komune bb, Podgorica, tel. 020/239 – 181, mob. 069/341 – 415;

 

ŠEBESTA SUZANA, tumač za italijanski jezik, zaposlena u J.U.Gimnazija-Cetinje, adresa: Vladike Petra 1  Cetinje, mob. 069 081 645 I 067 389 115; e-mail: internazionale@t-com.me.

 

KINESKI JEZIK

TOVJANIN TAMARA, za kineski jezik, zaposlena u Republičkom zavodu za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju kao samostalni savjetnik, ul: Ilije Plamenca, Podgorica, tel. 020/224 – 271 i 244 – 803, mob. 067/551 –209;e-mail: tamara.tovljanin@mps.gov.me.

LATINSKI JEZIK

 

MUŠURA  GORDANA,  tumač za  italijanski, engleski, latinski  jezik, master profesor italijanskog jezika i književnosti, diplomirani klasični filolog i specijalista engleskog jezika i književnosti.  Radno mjesto: OŠ "S.M. Ljubiša" i na Fakultetu za biznis i turizam  Budva,   adresa:   Trg   Slobode   2,   Budva,   tel:   069   514   615,   033/45   40   18,   e –mail: gordanamusura@gmail.com,

MAĐARSKI JEZIK

BRAILO JUDIT MARIJA, za mađarski jezik, zaposlena u »Montenegro banci« - Podgorica, adresa: Ul. Đura Salaja br. 9/III, Podgorica, tel. 244 – 372;

 

 

MAKEDONSKI JEZIK

KASALICA MAKEDONKA, za makedonski jezik, advokat, adresa: Lamela 2A5/III br.10, Podgorica, mob. 069 48 48 09 i 067 262 366;

 OBRADOVIĆ BILJANA, za makedonski jezik, professor istorije književnosti naroda SFRJ,adresa: iz  Francuska Mahala bb, Rasovo,Bijelo Polje, mob:069 213 554, tel:050481102.

ŠĆEKIĆ SLAVIŠA, za makedonski jezik, diplomirani pravnik, adresa: Ul. Aleksandra Lesa Ivanovića br. 24, Podgorica, tel. 020/611 – 684 i mob. 069/020 – 823;e-mail: isidin@t-com.me, e-mail: Doublel.city@t-com.me

 

KNEŽEVIĆ LJUBICA, za makedonski i njemački jezik, prevodilac, adresa: Golubovina L5/33, Budva, mob: 069 446 675, e-mail: ljubica.prevod@gmail.com

 

NjEMAČKI JEZIK

BEKAN VESNA, za njemački jezik, profesor filozofije i njemačkog jezika, adresa: 27.marta br. 52, Podgorica, iz Podgorice, tel: +382 20 647 286; mob: +382 69 424 567, email: bekan@t-com.me;

BOLJEVIĆ VERA, za njemački jezik, prevodilac, iz Podgorice, mob. 069 078 235 i tel. 020 621 169;

CRNOVRŠANIN SEAD, za njemački jezik, diplomirani ekonomista, adresa: Hercegovačka br. 88, Podgorica, tel: +382 68 017 050; e-mail: seadc@t- com.me;

 

ĆALASAN TATJANA, za njemački jezik, magistar njemačkog jezika, zaposlena na Univerzitetu Crne Gore, adresa: Trifuna Đukića 28, Podgorica; mob: +382 67 881 218; e-mail: tatjana.calasan@t-com.me;

ČUKIĆ MIRJANA, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika, zaposlena u JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Berane, adresa: ul. 21 Jula br. 21, Berane, tel: +382 51 230 310, mob:+382 67 522 522 i +382 68 854 351email: cukici@gmail.com;

IVANOVIĆ LJUBOMIR, za njemački jezik, magistar njemačkog jezika i književnosti, zaposlen na Univerzitetu Crne Gore, adresa: Hercegovačka 72, Podgorica, mob: +382 69 494 934, ivanovicljubomir@yahoo.com

IVKOVIĆ MARKO, za njemački jezik, diplomirani pravnik, adresa: Vojvode Ilije Plamenca 6/11, Podgorica, tel: +382 67 526 536; e-mail: ivkovicmarko@yahoo.com;

 

KNEŽEVIĆ JELENA, za njemački jezik, diplomirani filolog opšte književnosti i teorije književnosti, doktor književnih nauka, zaposlena na Univerzitetu Crne Gore – Filozofski fakultet, iz Podgorice, tel: 067 816 874, e-mail:  jelenak@ac.me;

 

KNEŽEVIĆ LjUBICA, za makedonski i njemački jezik, profesorica njemačkog jezika, adresa Pobrđe 5, Kotor, tel: 069 446 675, e-mail: ljubica.prevod@yahoo.de;

 

MARTINOVIĆ NATAŠA, za engleski i njemački jezik, profesorica engleskog i njemačkog jezika, zaposlena u Ambasadi Austrije u Podgorici, adresa: Ul. Moskovska 42, Podgorica,mob. 067 478 427; e-mail: natashamartinovic2002@yahoo.com;

 

OMERDIĆ LJILJANA, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika, zaposlena u JU Osnovna škola „Jugoslavija“ Bar, adresa: Bulevar revolucije B4/6, Bar; tel/faks: 030 303 116, mob. 069 093 178, e-mail: intervivos@t-com.me;

 

PAJKOVIĆ DRAGUTIN, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika; adresa: Lužac bb, Berane; mob: +382 67 411 777; e-mail: dpajkovic@t-com.me;

 

PEKANOVIĆ SOFIJA, za njemački jezik, prevodilac, adresa: Karađorđeva 20, Podgorica, tel/faks: 020 667 370 i 667 371, mob. 069 059 376 i 067 014 850 e-mail: sonjaktv@t-com.me;

PERIĆ  MLADENKA, za  njemački jezik,  profesor u  JU  OŠ »Boško  Strugar« u Ulcinju,  adresa:  26. novembar bb, Ulcinj, tel. 030  411   587   i   mob.   067   803   814,   e-mail: majaperic@gmail.com;

RADOJEVIĆ MOMČILO, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika u gimnaziji “Panto Mališić”, Berane, adresa: Donje luge bb, Berane, tel: 069 437 967,email: momor@t-com.me;

RAKOČEVIĆ SREĆKO, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika i književnosti, zaposlen na Univerzitetu Crne Gore, adresa; Franca Rozmana 32, Podgorica, tel: +382 67 583 161, e-mail: srecko.rakocevic@t-com.me, srecko@ac.me;

 

RAMUSOVIĆ REUF, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika i književnosti, zaposlen u JU Osnovna škola „Vukašin Radunović“ Berane adresa: Obalsko naselje bb, Berane, tel: 051 233 394, mob. +382 67 519 436, e-mail: ervin82@live.com;

 

RUDOVIĆ ROSALBA ISABELLA za engleski i njemački jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u SMŠ “Bratstvo-Jedinstvo” Ulcinj, iz Ulcinja, tel: +382 69 245 438; tel: +382 67 245 606; +382 30 403 012; e-mail: ognjen_r@t-com.me;

ŠEVALJEVIĆ VJENCESLAVA, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika i magistar bibliotekarstva, zaposlena u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore "Đurđe Crnojević" Cetinje, mob. 067 516 978, e-mail: vjenceslava.sevaljevic@nb-cg.me

ŠĆEPANOVIĆ SANDRA, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika, adresa: Mainski put, Lamela B/2, Budva, tel: +382 68 278 788, email: sandrascepanovictumac@gmail.com;

TMUŠIĆ - RADULOVIĆ GORDANA za njemački jezik, profesor njemačkog jezika, zaposlena u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ Podgorica, adresa: Vlada Ćetkovića bb, Blok 9, Podgorica, mob. +382 67 576 183, email: gocatmusic@t-com.me;

VUKOVIĆ MIODRAG, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika, adresa: Sitnička 17c, Podgorica, mob. 067 466 060, email: miodragvukovic1@gmail.com;

ZEKOVIĆ NATAŠA, za njemački i engleski jezik, diplomirani ekonomista, adresa: Radnička ulica br. 1, Podgorica, tel: 0 67 800 224, e-mail: natasa@zekovic.com;

 

ŽIVALJEVIĆ MILOŠ, za njemački jezik, diplomirani pravnik, adresa: Đoka Miraševića bb, Podgorica, mob. 067 249 870, email: mzivaljevic@hotmail.com;

POLjSKI JEZIK

BABIĆ ZDRAVKO, za ruski i poljski jezik, doktor lingvističkih nauka, saradnik u nastavi na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, adresa; ul. Buleva Svetog Petra Cetinjskog, br.62, Podgorica; tel: +382 67 861-439;  e-mail: zdravkob@ac.me;

 

RAŽNATOVIĆ  ALEKSANDAR,  za  poljski  jezik,  adresa:  Ul. Studentska bb, lam. 9/39, Podgorica; tel: +382 67 468 283. E-mail; ribarpg@t-com.me

TURKOVIĆ TIJANA, za poljski jezik, prevodilac, adresa: Pera Ćetkovića, blok 10, Lamela C/3a Podgorica, tel. 020/483-189 i mob. 068 270 636; e-mail: turković.ms@gmail.com;

 

VUJISIĆ VANDA, za poljski jezik, prevodilac, adresa: Lješnica br. 117, Bijelo Polje, tel: +382 50 485 489; +382 69 056 528; e-mail: wanda.vujisic@gmail.com

 

MEDENICA IVANA,  za  engleski i poljski  jezik,  adresa:  Ul. Bratstva i jedinstva  7/4, Podgorica; tel: +382 67 542 612; e-mail: ivanamedenica@gmail.com.

 

RUSKI JEZIK

AŠANIN  VLADO,  za ruski jezik, zaposlen u Ministarstvu prosvjete Crne Gore, adresa: Bulevar Svetog Petra  Cetinjskog  25/III, Podgorica,  tel:  +382  20  241  688;  +382  69  547  134; e-mail:  vlado.asanin@t- com.me;

 

BANOVIĆ ALINA, za ruski jezik, diplomirani ekonomista, adresa: Bjeliši 119  Bar, , tel: +382 69 666 424; +382 67 22 13 13, e-mail: alina@saspred.com;

 

BABIĆ ZDRAVKO, za ruski i poljski jezik, doktor lingvističkih nauka, saradnik u nastavi na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, adresa; ul. Bokeška 10, Podgorica; tel: +382 67 861 439;  e-mail:  zdravkob@ac.me;

 

BOGOJEVIĆ ALEKSANDRA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, samostalni prevodilac, iz Podgorice, tel: +382 69 69 89 65, +382 20 641 637; e-mail: aleksandra@mnet.me;

BOROVINIĆ BOJANA, za ruski jezik, profesor ruskog jezika i književnosti,  adresa: Bršno bb, Nikšić, tel: +382 67 356 669, e-mail: bokab@hotmail.com;

 

BOSANAC ELENA, za ruski jezik, ljekar, adresa: Braće Pedišić 49, Meljine, Herceg Novi, tel: +382 69 676 904, +382 31 348 509, e-mail: zorbos@t-com.me;

 

BOJOVIĆ  VOJO, za  ruski  jezik, doktor pravnih nauka, adresa: Bulevar JNA A5, stan 5, Bar, mob.+382 67 232 875,

 

GAŠOVIĆ DRAGANA, za ruski jezik, profesor u J.U. O.Š. „Mileva Lajović-Lalatović“, adresa: VI Crnogorske brigade  S4-1, Nikšić;  tel. 040 234 198 i mob. 069 458 075; e-mail: lim13@t-com.me;

 

ĐURĐEVIĆ  MAJA,  za  engleski  i  ruski  jezik,  prevodilac  u  predstavništvu  Privredne  komore  Ruske Federacije u Crnoj Gori, adresa: Orjenskog bataljona 15, Herceg Novi, tel: +382 68 521 593;

ĐURIČKOVIĆ MARINA; za ruski jezik, adresa: Ul. Blaža Jovanovića br. 29, Podgorica, tel. 020/268 – 810, mob. 067/552 – 525;

 

ĐURANOVIĆ VESNA, za ruski jezik, adresa: ul.27 marta br.56, Podgorica; telef: 067 243 577; e-mail; vesnadj@mail.ru.

 

ZEČEVIĆ ZAGORKA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: brace Grakalić br.25/3,  Herceg Novi,  mob. Tel. +382 67 687 336; e-mail zagorka@t-com.me;

 

IVANOVIĆ JELENA,  tumač za ruski jezik, adresa  ul. II br. 24, Budva, tel.  mob. 068/627 – 087;e-mail: jelen iva@mail.ru

 

JOVANOVIĆ NEVENKA, za ruski jezik, profesor ruskog jezika i književnosti, adresa: ul. Pljevaljska  br. 22  Podgorica, tel: +382 67 245 971; e-mail: nena.jovanovic@mail.ru

 

JAUKOVIĆ ZORICA, za ruski jezik, prevodilac, iz Podgorice, tel: +382 69 484 005; +382 69 149 678; e-mail: ja.zoka@t-com.me;

JOVOVIĆ TATJANA, za ruski jezik, asistent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica, tel: +382 69 078 989;

KALEZIĆ DRAGANA, za ruski jezik, prevodilac, s adresom Ivana Vujoševića 30, Podgorica, mob. 067 556 215, e-mail: dragana_kal@yahoo.com;

 

 KRŠIKAPA SVETLANA, za ruski jezik, adresa: ul. Ivana Milutinovića br. 15, Podgorica, tel: +382   67 240-917; e-mail: svetlana.krsikapa@gmail.com;

 

KRSTAJIĆ MILIJANA,  tumač za ruski jezik, adresa: ul. Kralja Nikole br. 62, Podgorica;  tel: +382 67 817 518; e-mail: mi2779@yandex.ru;

KASALO  MILICA,  tumač za ruski jezik,  adresa: Bulevar revolucije br.60 , Podgorica, mob. 067 234 526, e-mail:Nkasalo@t-com.me;

 

LALIĆ NADA, za ruski jezik, zaposlena u Državnom protokolu, adresa: Veljka Vlahovića 24/III, Podgorica, mob. 069 052 763, e-mail: nada.lalic@gov.me;

MALOHODŽIĆ SUTKI, za ruskim jezik, adresa:Naselje Pinješ 2, Ulcinj; mob. Tel. 063 200-520: e-mail: sutki@t-com.me;

 

MARTIĆ ALEKSANDRA, za ruski jezik, professor ruskog jezika I književnosti, adresa: Aleksandra Aca Prijića bb, Tološi, Podgorica, tel: 069 666 601, e-mail: sanjamarticbv@yahoo.com;

 

MARIA VISCONTI DRAGANA, tumač za ruski  jezik prevodilac, Magistar filogije i diplomirani pravnik, adresa: Lazi bb, zgrada Budvainzenjering    Budva, Tel.   mob:   +382 68 707-505 ;   e-mail:sudskitumac@yandex.ru;

 

MITROVIĆ  VLADANA, za ruski jezik, prevodilac u »Hotels Group Montenegro Stars« Budva, adresa: Stefana Mitrovića bb, Pržno, Budva, mob. 069 346864 i e-mail: stars80@mail.ru i vladanamitrovic@gmail.com;

MEDENICA IVANA,  za  engleski, ruski i poljski  jezik,  adresa:  Ul. Bratstva i jedinstva  7/4, Podgorica; tel: +382 67 542 612; e-mail: ivanamedenica@gmail.com.

 

NEDOVIĆ BILJANA, za ruski jezik, adresa: ul. Rista Lekića D-10/34, Bar;  tel: +382 30 302-670, mob: +38267 255 503; e-mail:lenan@t-com.me;

 

RAIČEVIĆ OKSANA, za ukrajinski, ruski i engleski jezik, lektor za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, adresa: Peka Pavlovića P+7-st.1, Nikšić, mob. 067 675 005, e-mail: raicevicoksana@yahoo.com;

 

PAUNOVIĆ  MARIJA,  za  ruski  jezik,  profesor  ruskog  jezika  i  književnosti,  zaposlena  na  Fakultetu  za turizam  i  hotelijerstvo  Kotor,  adresa: SKOJ-a  br.29,  Podgorica,  tel:  +382  67  448  022,  e -mail: paunovic_marija@yahoo.com;

 

PALIKUĆA IVANA, za engleski i ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, zaposlena u “Pinkević Company”, Herceg Novi, tel: +382 69 505 459; e-mail: palikucaivana@yahoo.com;

STEFANOVIĆ LENA,  tumač za ruski i bugarski, adresa: ul. Atinska br.9. Podgorica,  zaposlena u Republičkom protokolu;  tel. 020/226 – 106 i 020/242– 066; e-mail: lenaruth.stefanovic@yahoo.com;  ruth.stewanovitz@gmail.com;

 

HASANAGIĆ VESNA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, iz Nikšića, tel: 069 633 433, e-mail: hasanagicvesna@yahoo.com;

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENAČKI

BAROVIĆ CVETKA, za slovenački jezik, zaposlena u Poreskoj upravi, adresa: Ul. Šavnička br. 7, Podgorica, mob: 069/500 – 069; email: cvetkab@t-com.me

LALOVIĆ ZORAN, za slovenački jezik, pilot u Vojsci Crne Gore, adresa:Đoka Miraševića 20/42, Podgorica, tel. 020 510 672, mob. 067 639 407, 067-273-689 e-mail:  zoran.lalovic@gmail.com;

 

TRIPOVIĆ TANJA, za slovenački jezik, pomoćnik direktora Policijske akademije, adresa: Ivana Vujoševića 8, Podgorica, mob: +382 67 184 347, +382 67 284 813, e-mail: tanja.tripovic@t-com.me;

ŠPANSKI JEZIK                                                                       

ČANOVIĆ  ANA,  za španski  jezik,  profesorica  španskog  jezika  i  književnosti,  zaposlena  u Sindikatu prosvjete Crne Gore,adresa: Bulevar Pera Ćetkovića bb Podgorica, mob:  067 429 649, e-mail: madzgalj.ana@gmail.com;

 

KOVAČ-BARETT IVANA, za španski jezik, saradnik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, adresa: Nikca od Rovina p+7, Nikšić, tel. 040 230 402 i mob: 067 494 506;e-mail:ivana-kovac@hotmail.com

 

RADUNOVIĆ DRAGANA, za španski jezik, zaposlena u Gimnaziji “Slobodan Škerović”,  adresa:VII Omladinske 14, Podgorica, tel.020/227 – 603, mob. 067/506 – 823 i 069-321-202.  email: radunx@t-com.me;

TASSAN-MAZZOCCO ŽANA, za španski jezik, zaposlena u Državnom arhivu, iz Cetinja, mob: 069 361 383, tel: +382 41 233 622, e-mail: zanatassan@gmail.com;

 

ŠVEDSKI JEZIK                                                                                                              

PAJOVIĆ - KRAJNOVIĆ  NATAŠA,  za švedski jezik,  inokorespodent  u Diam  Bor Consult, adresa: Gavra Vukovića bb, Podgorica, tel. 020 227 317 i mob: 069 053 972; email: natasa.pajovic.krajnovic@gmail.com.

 

 

  TURSKI JEZIK

HAJDARPAŠIĆ EDIN, za turski jezik, diplomirani ekonomista, zaposlen u “Gintasmont” AD Podgorica,adresa: Zmaj Jovina bb, Podgorica; tel: +382 67 216 003; e-mail: edin_hajdarpasic@hotmail.com;

HAJDUKOVIĆ TAMARA, za turski jezik, sekretar Školskog centra Montenegro Airlinesa, adresa: Beogradska br.9, Podgorica, tel. 020 655 285  i mob. 067 394 704;e-mail:hajdukp@t-com.me;

 

MEĐEDOVIĆ MERSUDIN, za turski jezik,professor u Gimnaziji ”Miloje Dobrašinović”- Bijelo Polje adresa: ul. Voja Lješnjaka br.26, Bijelo Polje, mob: 069 673 333; e-mail: prevod.turski@gmail.com;

TIGANJ ELVIR, za turski jezik, profesor razredne nastave u JU Osnovna škola “Trpezi”-  Petnjica, adresa: Trpezi Petnica, mob. 069 984 184, 068-079-007; email: tiganj.elvir@gmail.com

 

GURSOY-BUČAN ARNELA, za turski jezik, diplomirani poltolog ,adresa: Vojvode Stanka Radonjica br.21,2/13, Podgorica, tel. 067-542-491, email. arnelae@hotmail.com

UKRAJINSKI JEZIK

RAIČEVIĆ OKSANA, za ukrajinski, ruski i engleski jezik, lektor za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, adresa: Peka Pavlovića P+7-st.1, Nikšić, mob. 067 675 005, e-mail: raicevicoksana@yahoo.com;

 

ZNAKOVNI ( GESTOVNI)  JEZIK

BABAČIĆ ALEN, za znakovni (gestovni) jezik,  Specijalista dizajna i vizuelnih komunikacija, zaposlen u Radio i televiziji Crne Gore, adresa: Petra Dedića 28, Podgorica, mob. 069-680-612, e-mail. gpsnvo@gmail.com

 

BELEVIĆ VLADIMIR, za znakovni (gestovni) jezik,zaposlen u Službi zajedničkih poslovaopštine Bijelo Polje, adresa: Volodje Kneževića br. 20, Bijelo Polje, mob. 067-521-936, 067-639-050, e-mail. dj.vox1977@gmail.com;

GLUŠČEVIĆ OLIVERA, za znakovni (gestovni) jezik, diplomirani defektolog, adresa: Mrčaevac bb, Tivat, Mob. 069-332-153, e-mail. oliveraguscevic@gmail.com

 

DULOVIĆ MILOVAN, za znakovni (gestovni) jezik, adresa Ilino Šušanj br.114, Bar, mob. 068759769, e-mail. milovandulovic.bar@gmail.com

 

POPOVIĆ DANILO, za znakovni (gestovni) jezik, zaposlen u Fondu za zdravstveno osiguranje, adresa: Bratstva i jedinstva 25,  mob: 067-428-832, 069-320-052, 068-813-052,  e-mail: popdan@t-com.me,

 

HEBREJSKI JEZIK

 

 

KUSTURICA OMAR, za hebrejski jezik, adresa:  II Dalmatinske brigade br. 58, Igalo; tel: 031/333-082;  mob: 067 387 434; e-mail: omarkusto@gmail.com;