Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Судски вјештаци

03.04.2019.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке...

08.03.2019.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке

Министарство правде организоваће писани дио провјере стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке 28.3.2019. године, са почетком у 9 часова, у просторијама Министарства правде, за кандидате који су се пријавили на позив за постављење судских вјештака и који у складу са чланом 6 Закона о судским вјештацима („Службени лист ЦГ“, број 54/16) испуњавају услове за вршење вјештачења...

06.02.2019.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област грађевинарства и архитектуре

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област грађевинарства и архитектуре...

06.02.2019.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област архивистичке струке

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област архивистичке струке...

05.02.2019.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област машинства и саобраћаја

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област машинства и саобраћаја...

22.01.2019.

Позив за постављење судских вјештака

На основу члана 12 Закона о судским вјештацима (“Службени лист ЦГ”, број 54/16), Министарство правде објављује позив за постављење судских вјештака из следећих области вјештачења...

10.01.2019.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке

Министарство правде организоваће писани дио провјере стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке 29.1.2019. године, са почетком у 9 часова, у просторијама Министарства правде, за кандидате који су се пријавили на позив за постављење судских вјештака и који у складу са чланом 6 Закона о судским вјештацима („Службени лист ЦГ“, број 54/16) испуњавају услове за вршење вјештачења...

30.11.2018.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област пољопривреде и шумарства

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област пољопривреде и шумарства...

20.11.2018.

Обавјештење о писаном дијелу провјере стручног знања и практичног искуства за област медицине, фармације и стоматологије

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о писаном дијелу провјере стручног знања и практичног искуства за област медицине, фармације и стоматологије...

02.10.2018.

Позив за постављење судских вјештака

На основу члана 12 Закона о судским вјештацима (“Службени лист ЦГ”, број 54/16), Министарство правде објављује позив за постављење судских вјештака из сљедећих области вјештачења...