Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Судски вјештаци

19.02.2018.

Списак кандидата који полажу писмени дио стручне провјере за област вјештачења: медицине, фармације, стоматологије и графологије

Дана 19. фебруара са почетком у у 10:00 часова, у просторијама Министарства правде, писани дио стручне провјере за област медицине, фармације и стоматологије полажу кандидати...

12.02.2018.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област графологије

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област графологије...

29.01.2018.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област медицине, фармације и стоматологије

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област медицине, фармације и стоматологије...

22.12.2017.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке

На основу члана 4 Правилника о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења („Службени лист ЦГ“, број 8/17), Министарство правде објављује обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке...

27.11.2017.

Списак кандидата који полажу писмени дио стручне провјере за вјештаке у новембру

Дана 29. новембра 2017. године, са почетком у 9:00 часова, у просторијама Министарства правде, писани дио стручне провјере полажу кандидати...

20.11.2017.

Јавни позив за постављење судских вјештака

На основу члана 12 Закона о судским вјештацима (“Службени лист ЦГ”, број 54/16), Министарство правде објављује...

09.11.2017.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област грађевинске струке и за област машинства и саобраћаја

Министарство правде организоваће провјеру стручног знања и практичног искуства за област грађевинске струке и област машинства и саобраћаја у новембру 2017. године, за кандидате који су се пријавили на позив за постављење судских вјештака и који у складу са чланом 6 Закона о судским вјештацима („Службени лист ЦГ“, број 54/16) испуњавају услове за вршење вјештачења...

07.11.2017.

Обавјештење о позиву за постављење судских вјештака

На основу члана 12 Закона о судским вјештацима (“Службени лист ЦГ”, број 54/16), Министарство правде објављује обавјештење о позиву за постављење судских вјештака...

18.10.2017.

Списак кандидата који полажу писмени дио стручне провјере за област вјештачења економско-финансијске струке

Дана 30. октобра 2017. године, са почетком у 9:00 часова, у просторијама Министарства правде, писани дио стручне провјере полажу кандидати...

10.10.2017.

Обавјештење о провјери стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске струке

Министарство правде организоваће провјеру стручног знања и практичног искуства за област економско-финансијске октобру 2017. године, за кандидате који су се пријавили на позив за постављење судских вјештака и који у складу са чланом 6 Закона о судским вјештацима („Службени лист ЦГ“, број 54/16) испуњавају услове за вршење вјештачења...