Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Održana prva radionica u okviru Regionalni foruma o pravosudnoj saradnji 2019: EK prepoznala kvalitativni i kvantitativni napredak u sistemu pravosudne saradnje

Održana prva radionica u okviru Regionalni foruma o pravosudnoj saradnji 2019: EK prepoznala kvalitativni i kvantitativni napredak u sistemu pravosudne saradnje
Datum objave: 31.05.2019 00:00 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo pravde

Radionica o ugovorima o međunarodnoj pravnoj pomoći koje je Crna Gora zaključila sa državama Regiona održana je juče i danas u hotelu „Hilton“ u Podgorici, u okviru ovogodišnjeg, trćeg po redu Regionalnog foruma o pravosudnoj saradnji, koji se tradicionalno održava u Crnoj Gori.

Radionicu su organizovali Ministarstvo pravde Crne Gore, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), a uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Crnoj Gori, a na njoj su učestvovali predstavnici ministarstava pravde, tužilaštava i sudova Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije.

Pozdravljajući učesnike Radionice, generalni direktor za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde Nikola B. Šaranović kazao je da je cilj ovogodišnjeg regionalnog foruma revizija bilateralnih ugovora o pravosudnoj saradnji i njeno dalje unaprjeđenje po uzoru na standarde Evropske unije u ovoj oblasti. Šaranović je naglasio značaj unaprjeđenja pravosudne saradnje između onih koji su najbliži, pri čemu se blizina i daljina na ovom polju, kako je naglasio, mjeri frekvencijom pravnog saobraćaja, koji uvijek prati protok ljudi, roba, usluga i kapitala. On je izrazio zadovoljstvo nalazima Evropske komisije u ovogodišnjem Izvještaju o Crnoj Gori, koja je prepoznala, kako je istakao, i kvalitativni i kvantitativni napredak sistema pravosudne saradnje u Crnoj Gori. 

Pravna savjetnica u Birou Stejt Departmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ana Grgurević istakla je zadovoljstvo time što Ambasada SAD podržava ovaj značajan regionalni skup, posvećen važnim pitanjima međunarodne pravne saradnje.  Naglašavajući uticaj modernih tehnologija, savremenog brzog protoka informacija i novca, kao i povećane dinamike kretanja ljudi na pojavu novih i složenih oblika prekograničnog i transnacionalnog kriminala, Grgurević je ukazala na neophodnost kvalitetne međunarodne pravne saradnje i istakla je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju značajnu podršku Crnoj Gori u sprovođenju reformskih aktivnosti u oblasti pravosuđa, a u cilju njenog bržeg i efikasnijeg integrisanja u evroatlantske strukture.

Program koordinator za Istočnu Evropu IDLO-a Ljubomir Petruljeskov kazao je da je jačanje saradnje između država regiona Zapadnog Balkana jedan od prioriteta koje IDLO akcentuje prilikom implementacije pojedinačnih projekata na ovom geografskom području i izrazio zadovoljstvo što IDLO ima priliku da zajedno sa Ministarstvom pravde Crne Gore i Ambasadom SAD doprinese unaprjeđenju oblasti kao što je međunarodna pravna pomoć, kroz reviziju ugovornih rješenja u ovoj oblasti.

O bilateralnim ugovorima govorio je sudija Vrhovnog suda i raniji ministar pravde Miraš Radović, pravosudnu saradnju iz evropske perspektive predstavila je zamjenica vođe tima EUROL II projekta Marija Gracija Benedeti, a direktorica CEDEM-a Milena Bešić predstavila je publikaciju “Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana”.

Radionica je rezultirala sljedećim zaključcima:

- bilateralni ugovri o međusobnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Crne Gore i zemalja Regiona predstavljaju kvalitetnu pravnu osnovu za pravosudnu saradnju;

- njihova dosadašnja primjena pokazala je potrebu za većim korišćenjem mogućnosti neposredne saradnje i eventualno proširenje ove mogućnosti na različite vidove pravne pomoći i u građanskim i u krivičnim stvarima,

- takođe, u cilju unapređenja neposredne saradnje, potrebno je poboljšati razmjenu informacija o nadležnim organima za pružanje međunarodne pravne pomoći i uspostaviti bližu komunikaciju između kontakt osoba u organima nadležnim za pružanje međunarodne pravne pomoći;

- cilj ovih aktivnosti treba da bude upodobljavanje međunarodne pravne pomoći sa evropskim standardima u oblasti pravosudne saradnje;

- Regionalni forum o pravosudnoj saradnji, koji se tradicionalno organizuje u Crnoj Gori, predstavlja dobar okvir za razgovore između nadležnih organa država učesnica na temu ukupnog unapređenja pravosudne saradnje u Regionu.

Sljedeća radionica u okviru ovogodišnjeg Regionalnog foruma biće održana na jesen, na temu ugovora o izručenju i međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.