Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

>

Листа НВО које нису доставиле уредну и потпуну пријаву у вези са Јавним конкурсом "Подршка интеграцији"

Датум објаве: 25.07.2019 15:48 | Аутор: Министарство правде

Испис Штампај страницу


На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 и 37/17) Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама у области заштите и промовисања људских и мањинских права у Црној Гори у 2019. години објављује

 

ЛИСТУ НВО КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ УРЕДНУ И ПОТПУНУ ПРИЈАВУ

у вези са Јавним конкурсом „Подршка интеграцији“

 

1. НВО „ 4 лифе“ уз партнерску подршку  НВО Артемида

Назив пројекта: Пилот група “Уђи у круг и буди себи друг“

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.

-Допунити пријаву на начин да се усагласе подаци из обрасца пријаве у дијелу који се односи на средства потребна за реализацију пројекта са буџетом.

-Доставити прилог доказе о партнерској невладиној организацији, тј. доказ да је иста прихватљива у складу са условима прописаним конкурсом.

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса тј. доставити доказ на језику који је у службеној употреби.

-Доставити цјеловит статут.


2. НВО Центар за грађанско образовање (ЦГО)

Назив пројекта: Положај малољетника у кривичном праву од превенције до реинтеграције

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.


3. НВО  Центар за рурални развој уз  партнерску подршку  НВО Идентитет

Назив пројекта: Пчеларством до слободе личности

-Допунити пријаву на начин да се усагласе подаци из обрасца пријаве у дијелу који се односи на средства потребна за реализацију пројекта са буџетом.

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса

-Доставити прилог доказе о партнерској невладиној организацији, тј. доказ да је иста прихватљива у складу са условима прописаним конкурсом.


4. НВО Умјетност живљења уз партнерску подршку НВО Институт за медије Црне Горе

Назив пројекта:  Унутрашња рехабилитација: трансформисање ставова И понашања починилаца, оснаживање и подршка затворског особљаи одржавања друштва сигурним и информисаним ИИ

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити прилог доказе о партнерској невладиној организацији, тј. доказ да је иста прихватљива у складу са условима прописаним конкурсом.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет, као и потписану и овјерену изјаву о истинитости података и потписану и овјерену изјаву о партнерству.


5. НВО Умјетност живљења

Назив пројекта: Унапређење рехабилитације и реинтеграције починилаца у затвору у Спужу и више од тога

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити прописан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет, као и потписану и овјерену изјаву о истинитости података и потписану и овјерену изјаву о партнерству.


6. НВО Идентитет уз партнерску подршку НВО Удружење спортских новинара Црне Горе

Назив пројекта: Постпенално савјетовалиште-шанса за част и побједу

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).


7. НВО  Центар за демократију и људкса права - ЦЕДЕМ

Назив пројекта: За забрану мучења и нечовјечног понашања-перемпторне норме у пракси црногорског правног поретка

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха)

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса, на језику у службеној употреби.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.

-Доставити цјеловит статут.


8. НВО РТВ Луна Глобал уз партнерску НВО Наши дани

Назив пројекта: Документарни филм и округли сто - Правни информер

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса, на језику у службеној употреби.


9. НВО  Центар за развој невладиних организација - ЦРНВО

Назив пројекта: Програм реинтеграције осуђеница РИО

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса, тј. ускладити пријаву са поднесеним доказаима.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.


10. НВО  Еквивалент уз партнерско невладино удружење Зинак

Назив пројекта: Подршка за нови почетак

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити за пертнерску организацију, тј. Невладино удружење Зинак, копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха)


11. НВО  Центар за мониторинг и истраживање – ЦЕМИ

Назив пројекта :   Ресторативна Правда-алтернативним санкцијама до ресоцијализације

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.


12. НВО  Јувентас

Назив пројекта:  Кројачке радионице у УИКС-у

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).


13. НВО  Удружење старих заната и вјештина и његовања нематеријалне културне баштине Нит

Назив пројекта: Радионице старих заната и израда рукотворина у ЗИКС-у

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс.

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.


14. НВО Центар за политичку едукацију

Назив пројекта: И ја имам право на нови почетак

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

 -Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет, као и потписану и овјерену изјаву о истинитости података као и потписану и овјерену изјаву о непостојању вишеструког финансирања.

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити цјеловит статут.


15. НВО Институт за социјалну и образовну политику  уз партнерску невладину организацију Савјет за имплементацију омладинске политике

Назив пројекта:  Стручном едукацијом до интеграције у оквиру затворског система Црне Горе

-Доставити копију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.

-Доставити цјеловит статут.


16. НВО ЛГБТ Форум прогресс уз невладину организацију ЛГБТИQ Социјални центар

Назив пројекта: Унапређење положаја ЛГБТИQ популације у оквиру затворског система Црне Горе

-Доставити прилог доказе о партнерској невладиној организацији, тј. доказ да је иста прихватљива у складу са условима прописаним конкурсом.

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити цјеловит статут.


17. НВО Нови поредак

Назив пројекта: Едукацијом до већих права

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.


18. НВО Еуромост

Назив пројекта: Реинтеграција кроз информатичко описмењавање и психолошку подршку

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити цјеловит статут.


19. Креативна ризница

Назив пројекта: Креативним радионицама до ресоцијализације

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.

-Доставити цјеловит статут


20. НВО  Превентивно едукативни центар  уз  партнерску невладину организацију НВО Еквивалент

Назив пројекта: За квалитетнију здравствену заштиту притворених и осуђених лица

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.

-Доставити прилог доказе о партнерској невладиној организацији, тј. доказ да је иста прихватљива у складу са условима прописаним конкурсом.

-Доставити цјеловит статут.


21. НВО  Мрежа 9  уз партнерску невладину организацију Монтенегро Херц

Назив пројекта: Округли сто-алтернативне санкције и друштвено користан рад

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.


22. НВО Иницијатива младих за људска права

Назив пројекта: Подршка реформи извршења кривичних санкција

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.


23. НВО Грађанска алијанса

Назив пројекта: Сигурним кораком у будућност

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет.


24. НВО Европски омладински центар Црне Горе уз партнерску невладину организацу Манифест

Назив пројекта: Унапређење третмана притворених лица и примјене алтернативних санкција у складу са Стратегијом за извршење кривичних санкција 2017-2021

-Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

-Доставити потписан и овјерен образац пријаве на јавни конкурс и потписан и овјерен буџет, као и потписану и овјерену изјаву о непостојању вишеструког финансирања.


25. НВО Ђакомо Адриатиц уз партнерско невладино удружење Центар сјевера

Назив пројекта: Медијска промоција правичног и ефикасног извршења кривичних санкција

- Доставити доказ о реализованим пројектима у области заштите и промовисања људских и мањинских права у  години која претходи објављивању овог конкурса.

 

Невладине организације са листе су дужне да отклоне утврђене недостатке у року од пет дана од објављивања листе, закључно са 30.07.2019.године. Измјене и допуне које се односе на садржај Пријаве потребно је доставити и у електронском облику (ЦД). У случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.

Допуну пријаве послати искључиво поштом, препорученом пошиљком, на следећу адресу:

Министарство правде,

ул. Вука Караџића бр.3, 81 000 Подгорица

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ – Допуна пријаве на Јавни конкурс број: 05-112-6646/19 под називом “Подршка интеграцији”

Број:05-112-6646/19

Подгорица, 25. јул 2019.године

 

Предсједница Комисије

Драгица Рајковић