Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Vlada Crne Gore donijela Strategiju reforme pravosuđa 2019-2022 i Akcioni plan za implementaciju Strategije za period 2019-2020

Vlada Crne Gore donijela Strategiju reforme pravosuđa 2019-2022 i Akcioni plan za implementaciju Strategije za period 2019-2020
Datum objave: 12.09.2019 15:43 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici donijela je Strategiju reforme pravosuđa 2019-2022, s Akcionim planom za implementaciju Strategije za period 2019-2020. Donošenjem ovih akata nastavlja se sa sprovođenjem reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23, kroz definisane operativne ciljeve: jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa; jačanje efikasnosti pravosuđa; crnogorsko pravosuđe kao dio evropskog pravosuđa; jačanje dostupnosti, transparentnosti i javnog povjerenja u pravosuđe; kao i razvoj Ministarstva pravde, Centra za obuku, advokature, notarijata, javnih izvršitelja i sudskih vještaka.

Govoreći na pres konferenciji nakon sjednice generalna direktorica Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor Marijana Laković Drašković podsjetila je da je da su u prethodnom periodu učinjeni brojni pozitivni pomaci u oblasti reforme pravosuđa od kojih treba istaći: usvajanje amandmana na Ustav kojima je ojačana nezavisnost pravosuđa; izmjena, unapređenje i implementacija normativnog okvira iz oblasti pravosuđa, racionalizacija mreže sudova i prekršajnog sistema, unaprjeđenje krivičnog i građanskog zakonodavstva, skraćivanje dužine trajanja postupaka i smanjenje broja zaostalih sudskih predmeta, jačanje dostupnosti, transparentnosti i javnog povjerenja u pravosuđe, jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta pravosudnih organa u cilju njihovog doprinosa u procesu evropskih i evroatlanskih integracija Crne Gore, itd.

            „S tim u vezi, želim posebno da naglasim da smo veoma ponosni na ostvarene rezultate ove reforme, koji su građanima i privredi obezbijedili bolju zaštitu prava i brži pristup pravdi, ali i svjesni činjenice da u pojedinim sferama reforme pravosuđa i dalje postoji značajan prostor za unaprjeđenje.

Reformske aktivnosti će u narednom periodu biti usmjerene ka ostvarivanju ključnih strateških ciljeva. Dalje jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa ostaje prioritet Crne Gore u procesu evropskih integracija. Veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema unaprijediće kvalitet poštovanja ljudskih prava i vladavine prava. Jačanje dostupnosti i transparentnosti pravosudnih institucija u narednom periodu treba da rezultira većim stepenom javnog povjerenja građana u pravosuđe. Reformski procesi doprinijeće i unaprjeđenju međunarodne i regionalne pravosudne saradnje i daljoj izgradnji kapaciteta pravosudnih institucija. Takode, poseban dio Strategije biće posvećen strateškim smjernicama koje za cilj imaju reforme i dalji razvoj pravosudnih institucija i drugih institucija u funkciji pravosuđa. Dosadašnji rezultati obavezuju na dalju posvećenost za punu implementaciju zakona i primjenu prakse Evropskog suda za ljudska prava i međunarodnih standarda“, istakla je generalna direktorica. 

Usvajanje Strategije  prati i usvajanje Akcionog plana za dvogodišnji period, kojim su predviđene mjere i aktivnosti potrebne za sprovođenje strateških i operativnih ciljeva definisanih Strategijom.

Ovdje možete preuzeti Strategiju i Akcioni plan na crnogorskom i engleskom jeziku:

Strategija reforme pravosuđa 2019-2022

Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2020

Strategy for the Reform of the Judiciary 2019-2022

Action Plan for the Implementation of the Strategy for Reform of Judiciary 2019-2020

 

MINISTARSTVO PRAVDE

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=N8_PfM0l-ho&feature=youtu.be